لیست فایل های آموزشی و کاربردی در تمام زمینه ها و رشته ها با قابلیت دانلود

لیست فروشگاه دانلود فایل تحقیق و پروژه دانش آموزی و دانشجویی و پایان نامه ، نرم افزار موبایل و تبلت و مهندسی و حسابداری ، کتاب و جزوه تمامی رشته ها ، کارآفرینی و طرح توجیهی

لیست فایل های آموزشی و کاربردی در تمام زمینه ها و رشته ها با قابلیت دانلود

لیست فروشگاه دانلود فایل تحقیق و پروژه دانش آموزی و دانشجویی و پایان نامه ، نرم افزار موبایل و تبلت و مهندسی و حسابداری ، کتاب و جزوه تمامی رشته ها ، کارآفرینی و طرح توجیهی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

لیست تمامی فایلهای علوم انسانی - حقوق - قسمت یازده

توضیح : بعد از وارد شدن به هر یک از لینک های زیر و دیدن توضیحات بیشتر ، در صورت تمایل می توانید با پر کردن فرم ( پرداخت و دانلود ) اقدام به خرید و دانلود فایل مربوطه نمایید . همچنین یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال خواهد شد .

4981 مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی فایل ورد 45ص 
4982 مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی فایل ورد 46ص 
4983 مسئولیت جزائی اطفال و مجانین در قانون راجع به مجازات اسلامی فایل ورد 8ص 
4984 محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی 15ص 
4985 محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی فایل ورد 13ص 
4986 مجازات کلاهبرداری اینترنتی فایل ورد 6ص 
4987 مجازات فایل ورد 10 ص 
4988 ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه فایل ورد 66 ص 
4989 گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس فایل ورد 25 ص
4990 کیفیت تحقیقات در دادسرا فایل ورد 12 ص
4991 کلاهبرداری رایانه ای باید بازبینی شود و مطالب تکراری حذف شوند فایل ورد 28 ص
4992 کلاهبرداری رایانه ای فایل ورد 31ص 
4993 قواعد حقوق جزا در قوانین دوره عثمانی و تأثیر دین بر آنها فایل ورد 28 ص
4994 قصاص حق انحلالى یا مجموعى فایل ورد 30ص 
4995 قسامه , تعدد افراد یا تکرار قسم؟فایل ورد 21ص 
4996 قتل عمد شبه عمد و خطای محض فایل ورد 24ص
4997 قتل در فراش فایل ورد 21ص
4998 قانون جزایی و انتظارات عمومی فایل ورد 
4999 قاعده تحذیر - نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری فایل ورد 17 ص 
5000 عدم برابری دیه بین زن و مرد فایل ورد 29ص 
5001 عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی فایل ورد 37 ص 
5002 شکنجه و مجازات فایل ورد 33ص 
5003 شرایط و موجبات حد در شرب خمر فایل ورد 14 ص
5004 سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی فایل ورد 21ص 
5005 سن مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام فایل ورد 19 ص 
5006 زندان وعلوم مربوط بزندانها فایل ورد 23ص 
5007 روان‌شناسی کیفری فایل ورد 
5008 روانشناختی انگیزه فایل ورد 19ص 
5009 رشد عقلانی و حقوق جنایی فایل ورد 32ص 
5010 رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه فایل ورد 26ص 
5011 رابطه بین جهانگردی و جرم فایل ورد 8ص 
5012 رابطه ارتکاب بزه با عقب ماندگی ذهنی فایل ورد 9ص 
5013 دیه کافر ذمی با دیه مسلمان متفاوت است یا نه فایل ورد 
5014 دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر فایل ورد 38ص
5015 دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى فایل ورد 13ص 
5016 دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع فایل ورد 28 ص
5017 دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران فایل ورد 7 ص
5018 دفاع مشروع در برابر ماموران دولت فایل ورد 24ص 
5019 دفاع مشروع فایل ورد 17ص 
5020 دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه در باره حقوق کیفری فایل ورد 54ص 
5021 درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهرفرا ملی آن فایل ورد 50ص 
5022 در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم فایل ورد 28ص 
5023 دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می فایل ورد 10ص 
5024 خطر تکرار جرم درسن، ودوره های مختلف زندگی بزهکار فلیل ورد 11ص 
5025 حمایت کیفری محیط زیست فایل ورد 27ص 
5026 حقوق جزای عمومی اسلام فایل ورد 85 ص 
5027 حقوق جزاء و جرم شناسى فایل ورد 45 ص
5028 حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای فایل ورد 31 ص
5029 حالت خطرناک فایل ورد 9 ص 
5030 جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت 15ص
5031 جرم سیاسی فایل ورد 28 ص 
5032 جرم جاسوسی فایل ورد 12 ص
5033 جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن (1)فایل ورد 45 ص
5034 جرایم مبهم بزه های نا معین فایل ورد 20 ص 
5035 جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران فایل ورد 31ص 
5036 جامعه , جرم , مجازات و هدف , نوع و خصائص کیفرها فایل ورد 29 ص 
5037 توصیف جرم فایل ورد 29 ص 
5038 تعریف اخلاق و حقوق جزا فایل ورد 
5039 تشابهات‌ و تفاوتهای‌ حقوق‌ جزایی‌اسلامی‌ و غربی فایل ورد 
5040 تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران فایل ورد 10ص
5041 تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی فایل ورد 16ص 
5042 تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه فایل ورد 9ص 
5043 پیوند عضو پس از قصاص فایل ورد 21ص 
5044 پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار فایل ورد 
5045 بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه فایل ورد 
5046 بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور فایل ورد 16ص 
5047 بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم فایل ورد 23ص 
5048 بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا فایل ورد 32ص 
5049 بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه فایل ورد 23ص 
5050 بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران فایل ورد 32ص 
5051 بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه 1352 فایل ورد 31ص 
5052 برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد فایل ورد 47 ص 
5053 بحثی در قسامه فایل ورد 27 ص 
5054 بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی فایل ورد 17ص 
5055 ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود فایل ورد 18ص 
5056 اهمیت‌پژوهشهای‌حقوقی‌ تطبیقی‌ درتوسعه‌ وتکامل‌ علوم جزایی فایل ورد 59 ص 
5057 اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری فایل ورد 23ص 
5058 انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی فایل ورد 12 ص
5059 انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی فایل ورد 11ص 
5060 انسانیت و جرائم علیه آن فایل ورد 16ص 
5061 اصل قانونی بودن جرم و مجازات فایل ورد 7 ص 
5062 اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری فایل ورد 14 ص
5063 اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر فایل ورد 18ص 
5064 اتحاد و اختلاف افقها در ثبوت رؤیت هلال فایل ورد 
5065 متن کامل قانون مدنی ایران 171 صفحه PDF
5066 تحقیق درس حقوق جزای عمومی با عنوان مرور زمان حدى و تعزیرى 33 صفحه word
5067 تحقیق درس حقوق اساسی با عنوان اصل قانونى بودن مجازاتها 25 صفحه word
5068 ازدواج موقت
5069 اختلافات بین دستگاههای اجرایی در نظام اداری ایران
5070 اجرای احکام جزائی
5071 اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف
5072 آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین
5073 اتحاد و اختلاف افقها در ثبوت رؤیت هلال فایل ورد 100 ص 
5074 آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح کننده فایل ورد 26 ص
5075 آیا طبیب ضامن است فایل ورد 23 ص
5076 آیا ارتداد کیفر «حدّ» دارد؟ فایل ورد 60ص 
5077 آمد و شد با جهانگرد غیر مسلمان فایل ورد 45 ص 
5078 آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی فایل ورد 
5079 آثار فقهى سید مرتضى علم الهدى فایل ورد 16ص 
5080 نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت فایل ورد 10ص 
5081 مقام صالح در طرح دعاوی از سوی شرکت‌های تعاونی فایل ورد 8ص
5082 معرفی شرکت تجاری فایل ورد 21ص 
5083 روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی فایل ورد 28 ص 
5084 حقوق تجارت الکترونیک 2 فایل ورد 12ص 
5085 حقوق تجارت الکترونیک 1 فایل ورد 
5086 چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی فایل ورد 8ص
5087 چک امانی فایل ورد 
5088 تضمین کالا در تجارت بین الملل - بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده فایل ورد 28ص 
5089 اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری فایل ورد 25ص 
5090 مکان‌یابی دفاتر اسناد رسمی فایل ورد 12ص 
5091 شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21 فایل ورد 36ص 
5092 داوری در قراردادهای بیمه فایل ورد 8ص 
5093 خلا‌صه معامله تسامح و مسؤولیت‌های ناشی از آن فایل ورد 
5094 حقوق و مدیریت ثبت اختراع فایل ورد 20 ص 
5095 جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکى فایل ورد 39 ص
5096 ثبت اسناد و املا‌ک کشور و توسعه قضایی فایل ورد 
5097 توسعه تدریجی مالکیت معنوی فایل ورد 19 ص 
5098 پیش درآمدی بر مالکیت معنوی فایل ورد 11ص 
5099 بیمه فایل ورد 10ص 
5100 استفاده از نقشه‌هایGIS-READY سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در به‌روز رسانی نقشه‌های پایه کاداستری 7 فایل ورد 7ص
5101 وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی فایل ورد 
5102 مسمومیت با الکل و روابط آن با ارتکاب جرائم فایل ورد 
5103 پایان نامه بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه 
5104 مسمومیت با اکسید کربن یا گاز زغال فایل ورد 
5105 مسئولیت مدنی و کیفری پزشک فایل ورد 
5106 لقاح مصنوعی از دیدگاه حقوقی فایل ورد 
5107 کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات فایل ورد 
5108 طب قانونی- آیا خودکشی است یا آدم کشی؟فایل ورد 
5109 طب قانونی - مسائل پزشکی قانونی مربوط به غرق در آب
5110 سخنی کوتاه در حقوق بیماران ، مجروحان و معلولان از نظر اسلام فایل ورد 
5111 توجه به بهداشت روانی به معنی کاستن از بزهکاری است فایل ورد
5112 پزشکی و قانون فایل ورد 
5113 برق گرفتگی شهری از دیدگاه پزشکی قانونی فایل ورد 
5114 برق گرفتگی شهری از دیدگاه پزشکی قانونی فایل ورد 
5115 بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل فایل ورد 
5116 بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین فایل ورد 
5117 ازآستین طبیبان ، قولی درمسئوولیت مدنی پزشکان فایل ورد 
5118 ~Temp45 
5119 مقدمه 
5120 عنوان تحقیق خوب 
5121 دادگستری نیشابور فایل ورد 
5122 دادکستری نیشابور 3 فایل ورد 
5123 دادگستری نیشابور 2 فایل ورد 
5124 دادگستری1 فایل ورد 
5125 اجرای احکام مدنی فایل ورد 
5126 fehrest 1 فایل ورد فهرست مطالب عنوان صفحه : فصل اول : موضوعات حقوقی ابطال تقسیم نامه 1 تأدیه حقوقی سر قفلی و حق سبک و پیشه 7 توقیف عملیات اجرایی 
5127 کارورزی فایل ورد 
5128 احکام مدنی فایل ورد 
5129 میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی فایل ورد 
5130 وکلا و پیشبرد حقوق بشر فایل ورد 
5131 ملل متحد و آرمان بشریت فایل ورد 
5132 مقاوله نامه اختیاری میثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ فایل ورد 
5133 مقاوله نامه (پروتکل) اختیاری حقوق کودک در مورد فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک (پورنوگراف فایل ورد 
5134 مجموعه اصول برای حمایت همه افراد در هرگونه بازداشت یا زندان فایل ورد 
5135 مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز فایل ورد 
5136 مبانى فلسفى حقوق بشر فایل ورد 
5137 مبانی توجیهی - اخلاقی حقوق بشر معاصر فایل ورد 
5138 گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس 27ص ورد 
5139 کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن فایل ورد 
5140 عدالت، قاعده اصلی حقوق بشر فایل ورد 
5141 شکنجه در کنوانسیون 1984 سازمان ملل متحد فایل ورد 
5142 شکنجه فایل ورد 
5143 سازماندهى عفو بین الملل در طرح جدید فایل ورد 
5144 سازمان های غیردولتی و حقوق بشر فایل ورد 
5145 ساختارهای مدنی اسلام فایل ورد 
5146 رویکردى اسلامى به آزادى و حقوق بشر فایل ورد 
5147 دین و حقوق بشرفایل ورد 
5148 درآمدی برنسبت میان فقه وحقوق بشر فایل ورد 
5149 دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر فایل ورد 
5150 حقوق‌بشر و تنوع فرهنگی فایل ورد
5151 حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای فایل ورد 
5152 حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر فایل ورد 
5153 حق توسعه وجهانشمولی حقوق بشر فایل ورد 
5154 حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی فایل ورد 
5155 جهانی شدن ، حقوق بشر وگفتگوی تمدن ها فایل ورد 
5156 جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر فایل ورد 
5157 تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی فایل ورد 
5158 پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 فایل ورد 
5159 بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی فایل ورد 
5160 بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر فایل ورد 
5161 انسانیت و جرائم علیه آن فایل ورد 
5162 اعلامیه حذف خشونت علیه زنان فایل ورد 
5163 از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام فایل ورد 
5164 از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام فایل ورد 
5165 آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی فایل ورد 
5166 مجموعه گزارشات کیفری و حقوقی (کارآموزی وکالت)
5167 قوانین مالکیت فکری 
5168 جنبش ازادی وبرابری و ممنوعیت حجاب در فرانسه 
5169 مفهوم عدالت در حقوق فایل ورد 
5170 مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی فایل ورد 
5171 ماهیت حقوقی خسارت فایل ورد 
5172 قوه قضاییه در یک نگاه فایل ورد 
5173 قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣٦١٣٦١- 157ص فابل ورد 
5174 قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی فایل ورد 
5175 قضاوت د ر اسلام فایل ورد 
5176 قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان فایل ورد 
5177 قانون مدنی فایل ورد 
5178 فراخوان عفو بین الملل به دولت ها فایل ورد 
5179 ظهر نویسی مقررات و انواع آن فایل ورد 
5180 طلاق از منظر دین و حقوق زن در خانواده فایل ور د
5181 شرایط اساسی قرارادادها فایل ورد 
5182 سیر تحول تاریخچه زندانها فایل ورد 
5183 سفته فایل ورد 
5184 سببهای تشدید مجازات فایل ورد 
5185 سازمان قضایی فایل ورد 
5186 حقوق و تکالیف جهانگردان در ایران فایل ورد 
5187 حقوق مدنی - کامل 128 صفحه ورد 
5188 حقوق عمومی و حقوق خصوصی فایل ورد 
5189 حقوق زن و مرد در جامعه فایل ورد 
5190 حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی فایل ورد 
5191 چک فایل ورد 
5192 جزوه حقوق تجارت فایل ورد
5193 چک ، سفته و ظهر نویسی فایل ورد 
5194 جرایم سازمان یافته فایل ورد 
5195 مقاله ای در خصوص بررسی حقوق زن در اسلام فایل ورد 
5196 دکتر حسینقلی قزل ایاغ 
5197 بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا فایل ورد 
5198 تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران فایل ورد 
5199 پژوهش جامعه‌شناختى و روش‌هاى تخصصى آن فایل ورد 
5200 بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل 57 صفحه ورد 
5201 برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی فایل ورد 
5202 مقاله : عنصر معنوی سرقت‎
5203 ایین دادرسی کیفری 73 صفحه ورد 
5204 مقاله : جایگاه انگیزه در حقوق جزا
5205 اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران 43 صفحه ورد 
5206 مقاله دزدی دریایی و جایگاه آن در حقوق جزای بین الملل‎
5207 نقد و بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات
5208 اهلیت فایل ورد 
5209 اصول مجلس شوراى اسلامى فایل ورد 
5210 تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه
5211 اشخاص حقوقى فایل ورد 
5212 دانلود مقاله تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل
5213 اشخاص حقوقى 9صفحه ورد 
5214 آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی 18صفحه ورد 
5215 ارتباط دادیار و دادستان در دادسرای جدید 56 صفحه ورد
5216 اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام 36 صفحه فایل ورد
5217 قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١--157 صفحه
5218 دانلود کتاب آیین دادرسی مدنی
5219 دانلود کتاب آیین دادرسی مدنی 3
5220 دانلود مقاله حقوقی ارث زن و مرد
5221 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه ای
5222 دانلود مقاله سرقفلی در حقوق ایران
5223 دانلود مقاله بررسی علل فرار دختران
5224 دانلود مقاله شخصیت بزهکار و مولفه های موثر بر آن
5225 دانلود مقاله و تحقیق پیرامون دیه و کفاره در حقوق اسلامی
5226 دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی 
5227 دانلود پایان نامه آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی 
5228 دانلود پایان نامه اجاره،سرقفلی وحق کسب وپیشه تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی
5229 دانلود پایان نامه تعلیق اجرای مجازات 
5230 پایان نامه جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال
5231 سوالات استخراج شده از کتاب (حقوق ثبت - اسناد و املاک) مبحث ثبت اسناد تألیف غلامرضا شهری + پاسخ
5232 پایان نامه کارشناسی ارشد تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران
5233 فرزندخواندگی «مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه»
5234 تحقیق حفاری غیر مجاز 
5235 مقاله جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال
5236 دانلود جزوه آموزشی مجموعه قوانین اصلاحات ارضی
5237 پایان نامه مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات 
5238 دانلود پروژه قاچاق کالا
5239 مقاله از اعتیاد زنان تا نابسامانی خانواده – حقوق
5240 پایان نامه کارشناسی ارشد تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا
5241 پایان نامه مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات 
5242 پایان نامه تخریب اراضی دولتی در ایران
5243 پایان نامه تاثیر برنامه های ماهواره ای بررشد اجتماعی نوجوانان شهر کرج 
5244 گزارش کاراموزی در دفتر اسناد رسمی
5245 تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی با عنوان نظام اقتصادی از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 26 صفحه word
5246 تحقیق آماده درس آشنایی با قانون اساسی با عنوان بایستگی پدیداری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دیدگاه امام خمینی 30 صفحه word
5247 تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی با عنوان قانون اساسی و جایگاه اجرایی آن (اولویت‌ها، و موانع، و پیامد‌ها) 15 صفحه word
5248 تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی با عنوان اهداف و وظایف قوه ی قضائیه در قانون اساسی 17 صفحه word
5249 تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی با عنوان ی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی 23 صفحه word
5250 تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوان کرامت انسانی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 20 صفحه word
5251 تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوان سنت قانون اساسی در ایران 7 صفحه word
5252 تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با موضوع بررسی مقایسه ای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (قدیم و جدید) 50 صفحه word
5253 پایان نامه بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک
5254 مجموعه مقالات حقوق سازمان های بین المللی
5255 مجموعه کامل گزارش کارهای دوره ی 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی
5256 آموزش دعاوی ثبتی و اسناد لازم الاجرا
5257 سوالات کارشناسی ارشد حقوق 91
5258 قرار بازداشت موقت
5259 فسخ نکاح
5260 دانلود مقاله نقد مبانی «حقوق شهروندی لیبرالی » با تکیه بر جایگاه مردم در نظام حقوقی اسلام پدیدآورده (ها) : محسنی ،فرید؛عبداللهی ،حسین 
5261 نگرش قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به بزه دیدگی کودکان و نوجوانان 
5262 آیین دادرسی کیفری ۲
5263 جزوء پزشکی قانونی رشته حقوق
5264 نمونه سوالات آزمون کانون وکلای دادگستری از سال 1378 تا 1392
5265 مجموعه ای ویژه شامل نمونه سوالات تستی و تشریحی درس ادله ی اثبات دعوی رشته حقوق
5266 جزوء آیین دادرسی کیفری
5267 نمونه سوالات رشته حقوق پیام نور
5268 انواع جرائم تعزیری
5269 سر قفلی در قانون ایران
5270 شخصیت بزهکار و مولفه های موثر بر آن
5271 آسیب های اجتمایی
5272 گزارش کارآموزی اداره ثبت احوال
5273 تحقیق آماده درس حقوق سازمانهای بین المللی با موضوع سازمان ملل متحد و حل بحرانهای بین المللی 28 صفحه word
5274 تحقیق درس حقوق بین الملل عمومی با موضوع مبانی نظری استقلال موافقت نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی 25 صفحه word
5275 تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر 33 صفحه word
5276 تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع بررسی تعارض اصل 167 قانون اساسی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها 32 صفحه word
5277 تحقیق آماده درس مبانی حقوق با موضوع مبانی تطبیق پذیری قوانین اسلامی با تحولات اجتماعی 23 صفحه word
5278 تحقیق آماده درس مبانی حقوق با موضوع حقوق اسلام و حقوق رم 7 صفحه word
5279 کلیه سوالات استخراج شده از کتاب حقوق ثبت - ثبت املاک ، اثر : دکترمحمدجعفر جعفری لنگرودی
5280 پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه 
5281 سند
5282 پایان نامه کارشناسی بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی
5283 پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی 
5284 پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران
5285 پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس
5286 دانلود مقاله آماده درباره بررسی حقوقی صنعت بیمه با فرمت word-ورد 52 صفحه
5287 پایان نامه کارشناسی بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده
5288 کاربینی حقوق
5289 دادنامه شماره ۱۴۴-۱۰/۲/۸۴ صادره از شعبه ۱۱۵۷ دادگاه عمومی جزایی تهران و بررسی آرای دادگاه تجدیدنظر استان تهران و دیوان عالی کشور مبنی بر تأیید و ابرام دادنامه فوق
5290 دانلود گزارش کارآموزی ورد کامل مشاوره حقوقی
5291 مقاله بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 / 177 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 
5292 پایان نامه کارشناسی بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر
5293 مقاله آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی
5294 مجموعه کامل گزارش کارهای دوره ی 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی 
5295 071 - دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق: دزدی دریایی و جایگاه آن در حقوق جزای بین الملل‎
5296 069 - دانلود تحقیق حقوق: بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار
5297 18 دوره سوالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری رشته جنگل و مرتع منابع طبیعی جنگلداری و صنایع چوب 
5298 دانلود ادله اثبات دعوی 
5299 اصول جرایم ثبتی
5300 دانلود تحقیق درباره رشته حقوق
5301 مجموعه کامل گزارش کارهای دوره ی 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی
5302 مسئولیت مدنی ناشی از حوادث کار 
5303 تحقیق حقوق اساسی(قانون اساسی)
5304 کارآموزی گزارشات کیفری و حقوقی (کارآموزی وکالت)
5305 گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه
5306 کارتحقیقی مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری
5307 نمونه سوال پیام نور متون حقوقی 1 به زبان خارجه (5 دوره) + پاسخنامه
5308 نمونه سوال پیام نور حقوق تجارت 2 (5 دوره) + پاسخنامه
5309 نمونه سوال پیام نور حقوق ثبت (5 دوره) + پاسخنامه
5310 دانلود کارتحقیقی روابط موجر و مستاجر
5311 کارتحقیقی کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی
5312 سوالات پیام نور و پاسخنامه دروس رشته حقوق
5313 نمونه سوال پیام نور متون فقه 3 (5 دوره ) + پاسخنامه
5314 نمونه سوال پیام نور حقوق سازمان های بین الملل (5 دوره ) + پاسخنامه
5315 دانلود نمونه گزارش کارورزی رشته حقوق ثبتی
5316 معامله تسامح و مسؤولیت‌های ناشی از آن
5317 مقاله ای کامل درباره هبه
5318 ظهر نویسی مقررات و انواع آن 
5319 بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه
5320 جرایم رایانه ای و مقایسه ایران با سایر کشور ها‎
5321 با نگاهی عمیق تر به بـــیمه عمر
5322 تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه
5323 علل و عوامل طلاق در جامعه
5324 حقوق و اخلاق شهروندی و ترافیک
5325 مقاله بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار
5326 مصادیق عسر و حرج
5327 کمیت جزیه و کیفیت وضع ان
5328 علل فرار دختران 1
5329 ازدواج با بیگانگان
5330 اصطلاحات حقوقی
5331 ارث زن و مرد
5332 پروژه کارآموزی وکالت 
5333 دانلود مقاله فارسی: شخصیت بزهکار و مولفه های موثر بر آن
5334 دانلود مقاله جامع فارسی پیرامون دیه و کفاره در حقوق اسلامی
5335 مقاله فارسی در مورد سرقفلی در حقوق ایران
5336 مقاله فارسی با عنوان: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه ای
5337 دانلود مقاله فارسی: نقد و بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات
5338 مقاله فارسی : تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل
5339 دانلود کتاب آیین دادرسی مدنی 2
5340 دانلود کتاب آیین دادرسی مدنی 3
5341 دانلود مقاله حقوقی ارث زن و مرد
5342 مقاله فارسی با عنوان: بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار
5343 دانلود کتاب آشنایی با اصطلاحات حقوقی – مدنی و کیفری
5344 مقاله فارسی جامع در مورد انواع تعزیرات
5345 پایان نامه با عنوان: ازدواج با بیگانگان
5346 مقاله فارسی : جایگاه انگیزه در حقوق جزا
5347 مقاله فارسی با عنوان: دزدی دریایی و جایگاه آن در حقوق جزای بین الملل‎
5348 دانلود 2 مقاله فارسی با عنوان :علت های فرار دختران از منزل
5349 پایان نامه با موضوع: محاربه و فساد فی الارض
5350 مقاله فارسی با عنوان : بررسی طلاق بر مبنای عسر و حرج زن‎
5351 پایان نامه با موضوع: جرایم رایانه ای
5352 مقاله فارسی : بررسی جواز فروش و تبدیل مال موقوفه در منابع فقهی و قانون مدنی ایران
5353 مقاله فارسی: حقوق مدنی و خشونت علیه زن
5354 پایان نامه با عنوان : جرایم رایانه ای و مقایسه ایران با سایر کشور ها
5355 مقاله فارسی با عنوان: اصطلاحات تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی
5356 دانلود مقاله فارسی با عنوان: جرم شناسی در آیات قرآن کریم
5357 تحقیق با موضوع : دفاع مشروع در برابر ماموران دولت
5358 پروژه پایان نامه ورد کارشناسی حقوق وکالت در فقه و حقوق 40 صفحه
5359 پروژه ورد شکنجه در حقوق بین المللی 10 صفحه 
5360 تاثیر جنسیت در جرم انگاری و مجازات در فقه و تاریخ 
5361 دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد علوم اسلامی - حقوق بین الملل 1392
5362 دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد حقوق ثبت اسناد و املاک 1392
5363 دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد علوم اسلامی - علوم جزایی و جرم شناسی 1392
5364 دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد حقوق تجارت بین الملل 1392
5365 دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد علوم اسلامی - حقوق خصوصی 1392
5366 دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد حقوق عمومی 1392
5367 دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد حقوق خصوصی 1392
5368 دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد حقوق جزا و جرم شناسی 1392
5369 دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد حقوق بین الملل 1392
5370 دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد مجموعه حقوق (2280) 1392
5371 دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد علوم اسلامی - حقوق بین الملل 1393
5372 دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد حقوق ثبت اسناد و املاک 1393
5373 دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد علوم اسلامی - علوم جزایی و جرم شناسی 1393
5374 دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد حقوق تجارت بین الملل 1393
5375 دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد علوم اسلامی - حقوق خصوصی 1393
5376 دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد حقوق عمومی 1393
5377 دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد حقوق خصوصی 1393
5378 دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد حقوق جزا و جرم شناسی 1393
5379 دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد حقوق بین الملل 1393
5380 دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد مجموعه حقوق (2280) 1393
5381 پایانامه قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ایران
5382 حق آزادی بیان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
5383 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم رایانه ای
5384 جرایم علیه اطفال
5385 بررسی موضوع جرم زدایی از جرایم بدون بزه دیده
5386 بررسی فرزند خواندگی در حقوق ایران
5387 بررسی ماهیت مجازات اعدام در جرم مواد مخدر 60 صفحه 
5388 بررسی حقوقی شرب خمر و اکراه در آن 
5389 پایان نامه حقوق - آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی 
5390 بررسی وضعیت حقوقی کشتی ها در آبهای داخلی پایان نامه کارشناسی حقوق 
5391 پایان نامه علوم سیاسی - نقش قدرت و توسل به زور در روابط بین الملل 
5392 پایان نامه - مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکت های تجاری و مدنی - پایان نامه ارشد حقوق خصوصی 
5393 پایان نامه حقوق - ضوابط قانونی حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی 
5394 پایان نامه - کاربرد سلاح هسته ای از دیدگاه حقوق بین الملل 
5395 پایان نامه مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی 
5396 پایان نامه حقوق - طلاق 
5397 پایان نامه حقوق - تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران 
5398 پایان نامه حقوق : جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال 
5399 پایان نامه کارشناسی ارشد (دکتری) رشته حقوق درباره توسعه صادرات غیرنفتی در ایران
5400 حقوق بشر
5401 پاورپوینت نیازهای زنان بدسرپرست وبی سرپرست 
5402 پاورپوینت نیازهای زنان بدسرپرست وبی سرپرست
5403 بررسی جرایم عمدی،شبه عمد و خطائی به اعتبار عنصر روانی داخل در آن
5404 دانلود کتاب راهنمای عملی تنظیم دادخواست های حقوقی
5405 سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور – رشته حقوق...درس حقوق تجارت اشخاص1
5406 پایان نامه تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی 
5407 تحقیق جامع حقوقی معاذیر معاف کننده از مجازات
5408 تحقیق/مقاله آماده نقد و بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات با فرمت ورد(word)
5409 تحقیق/مقاله آماده تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه با فرمت ورد(word)
5410 تحقیق/مقاله آماده انتشار اوراق قرضه اسلامی صکوک با فرمت ورد(word)
5411 دیه متفاوت و کفاره متساوى
5412 دیه متفاوت و کفاره متساوى 
5413 بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار
5414 آئین دادرسی 3
5415 مهریه و قانون
5416 ارث زن
5417 ازمون وکالت
5418 بایسته های حقوق جزای عمومی دکتر گلدوزیان
5419 پایان نامه تاثیر ساخت قدرت بر تشدید ناسیونالیسم قومی
5420 تحقیق/مقاله آماده بررسی مبانی تعارض منفی قوانین یا احاله‎ با فرمت ورد(word)
5421 تحقیق/مقاله آماده بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار با فرمت ورد(word)
5422 تحقیق/مقاله آماده انواع تعزیرات‎ با فرمت ورد(word)
5423 تحقیق/مقاله آماده عنصر معنوی سرقت‎ با فرمت ورد(word)
5424 تحقیق/مقاله آماده جایگاه انگیزه در حقوق جزا با فرمت ورد(word)
5425 تحقیق/مقاله آماده دزدی دریایی و جایگاه آن در حقوق جزای بین الملل‎ با فرمت ورد(word)
5426 پروژه تحقیقاتی جنایت بر میت
5427 بررسی جرم کلاهبرداری موضوع دادنامه شماره 355
5428 پایان نامه علل فرار دختران و پسران از خانه
5429 پایان نامه جانشین های مجازات حبس
5430 پایان نامه بررسی عقد وکالت
5431 پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر
5432 بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین جزایی
5433 پایان نامه انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران
5434 پایان نامه ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات
5435 پایان نامه ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات
5436 پایان نامه : تاثیر نظام آموزشی و فرهنگی بر بزهکاری اطفال
5437 تحقیق/مقاله آماده بررسی تطبیقی قوانین مالکیت فکری‎ با فرمت ورد(word)
5438 مقاله ادله اثبات دعوی
5439 مفهوم دیه (قصاص) در اسلام
5440 سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران
5441 دعاوی قولنامه ای
5442 تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد
5443 بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی
5444 بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران
5445 استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن
5446 تحقیق با موضوع : بررسی عوامل موثر بر انگیزه های مطالعه در دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی
5447 دانلود مقاله با موضوع قوانین حقوقی قصور پزشکی
5448 مقاله با موضوع قوانین حقوقی قصور پزشکی
5449 Intellectual Property Rights Management book-2015
5450 Intellectual Property Rights Management book-2015
5451 دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران 15 ص 
5452 نقش توبه در سقوط مجازات
5453 حق دفاع متهم
5454 جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد 
5455 تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران 
5456 اعاده حیثیت
5457 جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی فهرست مطالب عنوان
5458 بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
5459 جـرم سیـاسـی 
5460 مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی
5461 لوث در نظام حقوقی ایران
5462 توقیف اموال
5463 جایگاه حق شرط در معاهدات بین المللی
5464 تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری
5465 ازدواج موقت و نتایج حقوقی آن در حقوق ایران
5466 مسئولیت مدنی و قانون حاکم بر آن در تعارض قوانین
5467 بررسی فقهی و حقوقی اکراه در قتل
5468 رژیم حقوقی اموال در حقوق بین الملل خصوصی
5469 متن کامل برنامه شماره 014 گنج حضور (شرح کاربردی اشعار مولانا و حافظ) 
5470 دانلود مقاله با عنوان: بــیـــمـه (با نگاهی عمیق تر به بـــیمه عمر)
5471 دانلود پایان نامه : اصل حاکمیت قانون و تاثیر آن بر قوای سه گانه با تاکید بر قوه قضائیه
5472 دانلود پایان نامه : بررسی دکترین مسئولیت به حمایت از تئوری تا عمل و ارزیابی این دکترین در جریان لیبی 
5473 دانلود پایان نامه : تعقیب کیفری جرم شرکتی
5474 دانلود پایان نامه : تبیین صلاحیت هاواختیارات دیوان عدالت اداری 
5475 پایان نامه : تعقیب کیفری جرم شرکتی 
5476 پایان نامه : تبیین صلاحیت هاواختیارات دیوان عدالت اداری 
5477 پایان نامه : تعقیب کیفری جرم شرکتی
5478 پایان نامه : بررسی دکترین مسئولیت به حمایت از تئوری تا عمل و ارزیابی این دکترین در جریان لیبی 
5479 پایان نامه : اصل حاکمیت قانون و تاثیر آن بر قوای سه گانه با تاکید بر قوه قضائیه
5480 پروژه پایان نامه ورد بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین 49 صفحه 
5481 پایان نامه رشته حقوق (دیوان عدالت اداری)
5482 پایان نامه رشته حقوق (غصب)
5483 تحقیق آئین نامه و قانون دفاتر رسمی
5484 پایان نامه رشته حقوق (جرائم خاص علیه بورس )
5485 پایان نامه رشته حقوق (نظام کیفری ایران باستان)
5486 پایان نامه رشته حقوق (عقد و اجازه)
5487 پایان نامه رشته حقوق (سند)
5488 پایان نامه رشته حقوق (معامله)
5489 پایان نامه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی
5490 پایان نامه رشته حقوق (قرار بازداشت موقت)
5491 پایان نامه رشته حقوق (سرقفلی حق کسب و پیشه)
5492 پایان نامه رشته حقوق (جزای اسلامی)
5493 دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی عنوان شغلی تقریر نویسی
5494 دانلود نمونه سوالات استخدامی کارشناس حقوقی 
5495 نیروی دریایی ایران و حقوق بین الملل دریاها-پایان نامه کارشناسی ارشد
5496 پروژه ادله اثبات دعوی 76 صفحه 
5497 کارآموزی گزارشات کیفری و حقوقی (کارآموزی وکالت)
5498 پروژه کارآموزی وکالت
5499 پایان نامه ارشد ورد تاثیر علم قاضی در اثبات جرم زنا در آراء دیوانعالی کشور (در سالهای 1375 الی 1392) 205 صفحه
5500 پروژه ورد اضطرار در قانون 35 صفحه
5501 توسعه نوین در حقوق بین الملل محیط زیست
5502 مقاله ترجمه شده شرایط اجاره
5503 توافقنامه مقدماتی برای توسعه کسب و کار
5504 دزدی دریایی وجایگاه آن درحقوق جزای بین الملل
5505 اشتباه از نظر حقوقی
5506 دانلود کار تحقیقی بررسی ماهیت مجازت اعدام در جرم قاچاق مواد مخدر60 صفحه 
5507 حق آزادی بیان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
5508 بررسی حقوقی شرب خمر و اکراه در آن
5509 بررسی اصول کیفی به جای اصل قانونی بودن جرایم
5510 مسئولیت اجتماعی شرکت ها و اجتناب از مالیات ( دیدگاه و بازتاب ها )
5511 مقاله ترجمه شده پولشویی
5512 پایان نامه رشته حقوق (کارآموز وکالت)همراه با دمو - کد 01.2
5513 دانلود سوالات و پاسخنامه نیمسال دوم 93-92 کارشناسی رشته حقوق پیام نور
5514 اصل حسن نیت در حقوق قراردادی ایران
5515 تأثیر علم قاضی در آرای قضایی در پرونده های کیفری
5516 نقش قبض در انعقاد عقود عینی و آثار آن در حقوق ایران و فقه امامیه
5517 ایفای تعهد توسط غیر از دیدگاه حقوق مدنی و حقوق تجارت
5518 بررسی ریشه های حبس و حبس زدایی در فقه شیعه
5519 بررسی اشتباه درقتل
5520 بررسی جرم شرعی و حقوقی و تفاوت آنها

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی