لیست فایل های آموزشی و کاربردی در تمام زمینه ها و رشته ها با قابلیت دانلود

لیست فروشگاه دانلود فایل تحقیق و پروژه دانش آموزی و دانشجویی و پایان نامه ، نرم افزار موبایل و تبلت و مهندسی و حسابداری ، کتاب و جزوه تمامی رشته ها ، کارآفرینی و طرح توجیهی

لیست فایل های آموزشی و کاربردی در تمام زمینه ها و رشته ها با قابلیت دانلود

لیست فروشگاه دانلود فایل تحقیق و پروژه دانش آموزی و دانشجویی و پایان نامه ، نرم افزار موبایل و تبلت و مهندسی و حسابداری ، کتاب و جزوه تمامی رشته ها ، کارآفرینی و طرح توجیهی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

لیست تمامی فایلهای فنی و مهندسی - کشاورزی و زراعت - قسمت هشت

توضیح : بعد از وارد شدن به هر یک از لینک های زیر و دیدن توضیحات بیشتر ، در صورت تمایل می توانید با پر کردن فرم ( پرداخت و دانلود ) اقدام به خرید و دانلود فایل مربوطه نمایید . همچنین یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال خواهد شد .


3651 ارزیابی و مقایسه دو روش سمپاشی الکترواستاتیکی و میکرونر با روش رایج در باغات سیب مرسوم و پاکوتاه ارومیه
3652 استفاده از شاخص های اقتصادی (مزیت نسبی) در تعیین اولویت کشت محصولات زراعی استان همدان
3653 تعیین سوخت مصرفی در عملیات برداشت نی و مقایسه میزان مصرف آن در تیغه های دروگر نیشکر
3654 محاسبه شاخص های اقتصادی و تعیین مدل مناسب بین درآمد و هزینه ها در تولید خیار گلخانه ای
3655 تاثیر خاکورزی حفاظتی بر روی برنامه ریزی آبیاری و عملکرد کلزا
3656 مقایسه خوشخوراکی پلت های تولید شده از پس ماندهای جامد کارخانه عرقیات گیاهی به عنوان خوراک دام
3657 ارائه الگوی بهینه مکانیزاسیون شهرستان درگز (مناطق مراد آباد و قره تپه)
3658 بررسی اثر روشهای مختلف خاک ورزی بر روی خواص فیزیکی خاک و عملکرد گندم در تناوب نخود- گندم در اراضی دیم
3659 اثر خاک ورزی بین ردیف بر عملکرد کمی و کیفی سیب زمینی و کارآیی مصرف آب
3660 بررسی و ارزیابی وضع موجود مکانیزاسیون کشاورزی و ارائه راهکارهای توسعه آن (مطالعه موردی: شهرستان رامهرمز)
3661 مطالعه اثر خاک ورزی حفاظتی بر عملکرد گندم آبی در شهرستان شاهرود
3662 بررسی اثر میزان رطوبت و مصرف انرژی بر میزان کوبش غلاف سویا
3663 بررسی و تعیین روشهای مناسب خاک ورزی در اقلیم های مختلف در کشت گندم و تاثیر آنها بر خواص فیزیکی و شیمیایی خاک
3664 بررسی تأثیر میزان رطوبت و تراکم بسته بندی توسط بیلر در کنترل ریزش برگ یونجه
3665 بررسی ضایعات دانه در روش های مختلف خرمنکوبی برنج در استان خوزستان
3666 تعیین تابع قابلیت اطمینان تراکتورهای مسی فرگوسن 285 فعال در کشت و صنعت دعبل خزایی خوزستان
3667 تحلیلی بر عوامل موثر در برداشت مکانیزه بادام
3668 اثر روش کاشت مکانیزه و تراکم بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم دانه ای
3669 تعیین عمر جایگزینی تراکتور چرخ زنجیری و کاربرد اقتصادی آن با استفاده از روش کارآیی انرژی
3670 بررسی کارایی ماشین های پوست کن رایج پسته در کرمان
3671 بررسی تعداد روزهای کاری مناسب به منظور انجام عملیات محلول پاشی در باغات مرکبات منطقه شمال خوزستان
3672 تاثیر خسارات کیفی دانه حین عملیات برداشت در رطوبت های مختلف بر ضایعات روغن و انرژی طی فرآیند خشکاندن کلزا
3673 ارزیابی مزرعه ای کارنده سمبه ای لولایی جهت کشت ذرت
3674 بررسی پدیده ی پسماند و ارزیابی رطوبت تک لایه ای جذب دانه کلزا
3675 مطالعه موردی تعیین و ارزیابی مدل ریاضی برای پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتورهای مسی فرگوسن 285
3676 مقایسه فنی و اقتصادی عملکرد کمباین های جدید گندم با کمباین های رایج در استان فارس
3677 مقایسه ی مکانیزم ها و کاریی مجموعه ی کارنده ی دو نوع بذرکار بی خاکورزی موجود در ایران
3678 تعیین مدل ریاضی مناسب برای پیش بینی هزینه های کمباین جاندیر 955 و زمان مناسب جایگزینی آن ( مطالعه موردی: شهرستان میاندوآب)
3679 ارزیابی اقتصادی جایگزینی کمباین های جدید گندم با کمباین های رایج در استان فارس
3680 بررسی اثر پارامترهای کاری بر بازده کوبنده کمباین سهند 46s با استفاده از مدل ریاضی به منظور کنترل افت کوبنده
3681 روش های مدیریت جمع آوری پسماندهای لیپیدی به منظور تولید سوخت تجدیدپذیر بیودیزل
3682 بررسی وضعیت بهره برداری از منابع زمین و ماشین در زراعت متداول شهرستان مراغه
3683 اثر روشهای کاشت و تراکم کلزا بر تلفات دانه کلزا هنگام برداشت با کمباین
3684 تأثیر کاربرد ساقه خردکن، ماشین های خاک ورزی حفاظتی و روش های کاشت بر عملکرد گندم بعد از برداشت ذرت
3685 بررسی برخی خصوصیات و محتوی رطوبتی خاک و عملکرد ذرت دانه ای تحت روش های خاک ورزی و مدیریت بقایای گندم در کرمان
3686 اثر روش های خاک ورزی حفاظتی و مرسوم بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در منطقه جیرفت و کهنوج
3687 اثرات روش های مختلف کاشت مکانیزه بر عملکرد گندم در شمال خوزستان
3688 بررسی وضعیت مکانیزاسیون کاشت گندم در یک واحد مکانیزه استان خوزستان
3689 اثر روش های خاک ورزی حفاظتی، کاشت و آبیاری بر راندمان مصرف آب و عملکرد گندم در شمال اهواز
3690 تاثیر زیرشکنی بر تراکم خاک و عملکرد پنبه در منطقه مغان
3691 بررسی اثر عملیات شخم زیر شکن و کولتیواتور در مزارع راتونینگ نیشکر
3692 مقایسه عملکرد مجموعه شیار بازکن دو نوع خطی کار بی خاکورزی در بقایای گندم سیریین 4 (Syrian4)
3693 تأثیر سیستم های خاکورزی حفاظتی و مرسوم بر مدیریت مزرعه و عملکرد ذرت در جنوب لرستان
3694 بررسی امکان کاهش عمق و شدت خاک ورزی نیشکر در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه
3695 بررسی و تعیین میزان تلفات برداشت گندم توسط کمباین های جان دیر و کلاس
3696 طراحی، توسعه و ارزیابی سامانه کنترل الکترونیکی درصد لغزش برای تراکتور MF 399
3697 ارزیابی و مقایسه عملکرد مزرعه ای دو سامانه کنترل کشش خودکار برای تراکتور MF 399
3698 طراحی خشک کن جت برخوردی برای محصولات کشاورزی
3699 تحلیل تلفات حرارتی در یک موتور دیزل چهار زمانه و تاثیر آن بر مصرف سوخت ویژه
3700 طرح ماشین جمع آوری سیب زمینی- بخش سوم: ارزیابی مکانیزم توزین و بسته بندی
3701 مدلسازی برهمکنش خاک و تیغه زیرشکن و تاثیر سرعت و عمق بر عملکرد آن با روش المان گسسته DEM
3702 بهینه سازی دستگاه های یونجه چین موجود جهت برداشت دو مرحله ای بوته لوبیا چیتی
3703 تحلیل تلفات حرارتی در مرغداریها به کمک معادلات اساسی (مطالعه موردی مرغداری دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد)
3704 طراحی و ساخت دینامومتر سه محوره ادوات خاک ورزی
3705 شبیه سازی و تحلیل استاتیکی سه نوع ساقه زیر شکن در خاکهای مختلف به روش اجزاء محدود
3706 گزینش و شبیه سازی و ساخت یک نمونه آزمایشگاهی دستگاه دومنظوره لولر – اسکریپر با قابلیت تجهیز شدن به سامانه لیزری تسطیح اراضی
3707 بررسی امکان استفاده از یک گشتاورسنج مجهز به کرنش سنج به منظور اندازه گیری غیر مستقیم جریان جرمی لحظه ای 
3708 بررسی اثر فشار باد و سرعت پیشروی روی فشردگی خاک و مقاومت غلت تایرهای لاستیکی در خاکهای شخم خورده
3709 ویژگی های خمشی و برشی شاخه درخت انگور و زیتون
3710 تعیین نیروی کششی کولتیواتور با استفاده از روش اجزاء محدود سه بعدی پیشرفته
3711 تحلیل رفتار دینامیکی تیلر دوار تحت بارهای گذرا با استفاده از روش اجزای محدود
3712 ارزیابی میزان نویز تراکتورهای مختلف در عملیات مختلف مزرعه ای
3713 تحلیل حرکتی آزاد شیار بازکن های به کار رفته در دو نوع بذرکار بی خاکورزی موجود در ایران
3714 طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری پارامترهای مکانیکی خاک
3715 طراحی و ساخت مینی تراکتور چند منظوره
3716 خصوصیات خمشی و برشی ساقه سه رقم نخود پر کشت در ایران
3717 مدل سازی، تحلیل و بهینه سازی ماشین چغندرکن ارتعاشی
3718 بررسی مدل ارتعاشی شاخه درخت گردو
3719 مطالعه ای جامع در خصوص مدل های پیش بینی نیروی مقاوم کششی ادوات خاک ورزی
3720 تعیین و ارزیابی اثر بار عمودی و سرعت پیشروی بر روی فشردگی خاک
3721 تاثیر میزان سنگین کننده و سرعت بر بازده کششی و نیروی مالبندی تراکتور ITM285
3722 مروری بر روش های اندازه گیری توسعه داده شده به منظور اندازه گیری مزرعه ای مقاومت مکانیکی خاک
3723 بررسی اثرات روشهای مختلف خاک ورزی بر عملکرد گلرنگ دیم
3724 تأثیر افزودن دراز مدت پسماند گیاهی جو بر مقاومت برشی یک خاک لوم رسی
3725 مدلسازی نیروی کشش یک تیغه خاکورز بالدار بر اساس سامانه استنتاج فازی و روش رگرسیون خطی چندمتغیره
3726 طراحی و ارزیابی یک دستگاه سیلوکن پلاستیکی ذرت علوفه ای
3727 طراحی و ساخت خشک کن مادون قرمز
3728 بررسی تحلیلی چند مدل ارائه شده در مورد فشردگی خاک و مبانی آنها
3729 طراحی و ساخت سامانه میراکننده مجموعه چرخ گاوآهن های دوطرفه
3730 طراحی و ساخت سنسور اندازه گیری رطوبت بر اساس ظرفیت خازنی (FDR) برای کنترل یک آبپاش نرخ متغییر
3731 طرح ماشین جمع آوری سیب زمینی - بخش اول : طراحی و ساخت و ارزیابی
3732 استخراج مدلی بهینه برای پیش بینی مقاومت کششی ابزار خاکورز بر اساس محتوای رطوبت و جرم مخصوص ظاهری خاک
3733 طراحی دستگاه هوادهی چمن (مدل حفره زنی)
3734 طراحی و ساخت دستگاه جداساز گلهای نر نخل خرما
3735 طراحی، ساخت و ارزیابی یک سیستم فنربندی شاسی نیمه فعال برای تراکتورها
3736 توسعه و ارزیابی یک حسگر افقی برای اندازه گیری در حال حرکت رطوبت و مقاومت مکانیکی خاک
3737 طراحی و ساخت سامانه ارزیابی امواج فراصوتی گذرنده از خاک
3738 تحلیل دینامیکی سیستم تراکتور-زیرشکن ارتعاشی با استفاده از نرمافزار آدامز
3739 طراحی و ساخت دستگاه تنظیف و تست فیلتر هواکش های خشک در جهت صرفه جویی در هزینه های نت مبتنی بر CM
3740 ساخت و ارزیابی نوعی پرده ی مایع برای استفاده در گلخانه ها
3741 طراحی مکانیزم های چرخاننده برای گاوآهن مرکب بشقابی و قلمی
3742 تحلیل سینماتیکی و سینتیکی مکانیزم لنگ موتور تراکتور MF- 285
3743 اندازه گیری نیروی کششی مورد نیاز ادوات سوار خاکورزی
3744 اندازگیری دیجیتالی و ارزیابی تاثیر فشار باد تایر و بار عمودی روی چرخ در حالت دینامیک بر مقاومت غلتشی چرخ
3745 بررسی اثر سرعت پیشروی و فشار باد تایر بر مقاومت ناشی از عبور چرخ از موانع با ارتفاع های مختلف
3746 طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه تشخیص بر پایه حسگر طیف نوری (نیتروژن محتوی برگ مو)
3747 طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه سفتی سنج میوه
3748 خیش پاک کن هیدرولیکی
3749 بهینه سازی مبدل حرارتی پوسته و لوله برای استفاده در عملیات تولید رب گوجه فرنگی
3750 طراحی و ساخت خشک کن خورشیدی همرفت اجباری هوشمند برای توت
3751 تعیین معادله نسبت فشار گاز بعد از کمپرسور به فشار گاز قبل از توربین در موتورهای دیزل با سیستم سوپر شارژر
3752 طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین برداشت هویج مناسب مزارع کوچک ،قسمت اول: تعیین تجربی پارامتر های طراحی و امکان سنجی
3753 بررسی تاثیر زاویه ی لوله سقوط بذر در یکنواختی توزیع بذر در ردیف کارها
3754 بررسی برخی فاکتورهای موثر در طراحی مخزن دستگاه های بذرکار
3755 بررسی رابطه ی بین انرژی ورودی و خروجی محصول سیب زمینی در شهرستان دماوند استان تهران
3756 ارزیابی دو سیستم تولیدی برنج با استفاده از تحلیلهای انرژی در شرق استان خوزستان (مطالعه موردی در شهرستان رامهرمز)
3757 آنالیز نهاده- ستاده در سیر مصرف انرژی بخش کشاورزی ایران
3758 بررسی بهبود مصرف انرژی در تولید سیر با روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)
3759 بررسی و تعیین هزینه های تولید، عملکرد اقتصادی و اثر کارایی انرژی بر عملکرد اقتصادی در تولید سیر: شهرستان های همدان و بهار
3760 بررسی انرژی مصرفی خشک کن لایه نازک آزمایشگاهی در فرایند خشک شدن ورقه نازک ترنج
3761 بررسی و تعیین شاخص های کارآیی انرژی برای تولید کنجد در منطقه جنوب استان فارس (مطالعه موردی: شهرستان لامرد)
3762 مقایسه میزان انرژی مصرفی و تحلیل اقتصادی در تولید شلتوک برنج؛ مطالعه موردی شهرستان بندرانزلی
3763 ارزیابی شاخص های انرژی مصرفی تولید چغندر قند در شرکت سهامی زراعی خضری
3764 مدلسازی خواص ترموفیزیکی سوخت بیودیزل براساس اتیل استر اسیدهای چرب موجود در آن
3765 آنالیز انرژی های ورودی و خروجی در کشت گندم، طی دو سیستم کشت پشته های عریض (Raised bed) و مرسوم (Flat) در منطقه ملاثانی (اهواز)
3766 مقایسه میزان مصرف انرژی در اندازه های مختلف مزارع برای تولید یونجه در استان همدان
3767 تعیین روابط بین انرژی های ورودی و عملکرد تولید خربزه در شهرستان دلیجان
3768 ارزیابی و بهبود مصرف بهینه منابع انرژی در تولید محصول خیار در گلخانه های تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها
3769 تعیین الگوی مصرف انرژی در تولید گندم در شهرستان ساوجبلاغ و بهینه سازی مصرف آن با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی
3770 تحلیل بهره وری انرژی و اقتصادی نیشکر در استان خوزستان و ارائه راهکار مناسب برای بهبود آن
3771 تعیین کارایی میزان مصرف انرژی تولید ذرت دانه ای در سطوح مختلف بهره برداری در منطقه بیضاء فارس
3772 برآورد انرژی لازم برای پخت مطلوب نان در تنور آزمایشگاهی از طریق انتقال حرارت و انتقال جرم و مقایسه بین آن ها
3773 سیر انرژی در مزارع گندم دیم Triticum aestivum L. استان بوشهر و تاثیر آن بر محیط زیست
3774 بررسی تاثیر عوامل مدیریتی بر مصرف و افزایش بهره وری انرژی در تولید نیشکر در شمال خوزستان
3775 رابطه مصرف سرانه انرژی و شاخص توسعه انسانی در ایران
3776 رابطه بین عملکرد محصول و انرژی های ورودی در تولید سیب زمینی در همدان
3777 بررسی روند موجود مصرف انرژی در تولید ذرت دانه ای در شمال خوزستان
3778 مقایسه الگوی مصرف انرژی در اندازه های مختلف زمین برای تولید سیب در منطقه دماوند
3779 بررسی چگونگی سیر مصرف انرژی برای پرورش مرغ گوشتی در منطقه شمال خوزستان
3780 تعیین شاخص های انرژی در تولید محصولات عمده زراعی شهرستان بردسیر
3781 تولید متیل استر روغن منداب و تعیین خواص شیمیایی و فیزیکی آن به عنوان بیودیزل
3782 بررسی و تعیین شاخص های انرژی برای تولید سیب درختی در استان آذربایجان غربی، مطالعه موردی: شهرستان ارومیه
3783 تاثیر تولید انواع دان پلت بر توان مصرفی دستگاه پلت و میکسر
3784 بهینه سازی مصرف سوخت در تولید گندم آبی در استان های جنوبی ایران
3785 ارزیابی انرژیتیک تولید محصول گندم دیم و برآورد شاخصهای انرژی (مطالعه موردی: بخش سرفیروزآباد شهرستان کرمانشاه)
3786 بررسی انرژی مصرفی در تولید ذرت سیلوئی- مطالعه موردی: استان زنجان
3787 A Dialectical Approach to Sustainable Aesthetic Geotourism Nature of Beauty, Beauty in Nature and Judgment of Beauty
3788 بررسی علل وقوع حرکات توده ای با استفاده از GIS، مطالعه موردی: حوضه سد کلان ملایر
3789 مدلسازی پخش الاینده های گازی و گرد و غبار از یک واحد کوره قوص الکتریکی
3790 حسابداری زیست محیطی گامی در راستای نیل به توسعه پایدار
3791 نقش محوری زنان ابزاری برای حفاظت از محیط زیست در جهت نیل به اهداف توسعه پایدار
3792 بررسی عوامل موثر بر فراوانی و پراکنش ماهی قزل الای خال قرمز در رودخانه های مرکزی حوضه جنوبی دریای خزر
3793 بررسی تنوع گونه ای پرندگان ابزی و کنار ابچر زمستان گذران در تالاب بین المللی پریشان
3794 پهنه بندی پتانسیل الودگی ابخوان ها به منظور تعیین مکانهای دفن مواد زائد جامد شهری و ارزیابی مکانهای فعلی
3795 بهره گیری از انرژی بیوگاز در مناطق روستایی شهرستان کوهرنگ
3796 بررسی رزنانس نانو و تاثیر آن در بهبود محصولات کشاورزی
3797 گیاه پالایی عناصر سرب و روی توسط گیاهان کاج، شمشاد و سرو در خاک های تحت ابیاری با فاضلاب تصفیه شده شهری
3798 بررسی اثرات زیست محیطی ماده الی در خاکهای اب گریز در برخی از مناطق استان همدان
3799 تدوین معیارهای حفاظتی برای پهنه بندی پارک های ملی در ایران
3800 بررسی استعدادهای بیولوژیکی و مشکلات موجود در منطقه حفاظت شده لشگردر واقع در استان همدان
3801 پیامدهای زیست محیطی معرفی و پرورش ماهی تیلاپیا با تاکید بر آبزی پروری پایدار در ایران
3802 بررسی وضعیت آلاینده های میکروبی سفره های آب زیرزمینی دشت شیراز
3803 بررسی روند ایجاد مرگ و میر توسط دز موثر 50 درصد LD50 اشعه گاما بجای استفاده از سموم شیمیایی در روزهای متوالی
3804 بررسی آلودگی زیست محیطی فلزات سنگین در آب رودخانه گاماسیاب (استان همدان)
3805 بررسی تاثیرات ترافیکی و الودگی پایانه برون شهری همدان با تاکید بر نحوه توزیع کاربری ها و تردد خودرویی
3806 مطالعه و بررسی کیفیت آب رودخانه بشار یاسوج
3807 مدل فازی کیفیت هوای ساختمان
3808 ارزیابی اثرات زیست محیطی تبدیل روستاها به شهر با استفاده از تکنیک EIA مطالعه موردی: شهر زاینده رود
3809 بررسی چند نژاد از جوجه های گوشتی با مصرف نیتروژن و فسفر پایین جهت کاهش الودگی های محیط زیست و تولید پایدار طیور
3810 بررسی تجربی تاثیر الودگی های زیست محیطی (ناشی از میدانهای مغناطیسی) بر یادگیری در موش های کوچک ازمایشگاهی
3811 بررسی دلایل تغییرات نامنظم عمقی میزان گاز CO2 به عنوان الاینده منابع آب در دشت های چهاردولی همدان و کردستان
3812 مطالعه ای بر اثرات استفاده از فاضلاب در تولید محصولات کشاورزی
3813 تاثیر کشت ذرت بر میزان جذب و الایندگی فلزات سنگین در خاک تیمار شده با پسماند لجن فاضلاب شهری استان اصفهان
3814 کاهش الودگی پساب خروجی کارخانه چوب و کاغذ بروش انعقاد الکتریکی
3815 بررسی و ارزیابی پایداری محطی کارخانه قند پیرانشهر
3816 بررسی غلظت فلزات سنگین سرب، نیکل و کروم در نهرهای جنوب تهران
3817 شبیه سازی انتقال سرب در خاکهای تحت تاثیر پساب و لجن با استفاده از مدل یک بعدی Hydrus
3818 پهنه بندی رودخانه سفید رود با استفاده از شاخص کیفیت اب WQI
3819 Agents of EDCS Pollutants in Pesticides and Herbicides Used In Fars Province, Iran
3820 بررسی میزان الودگی عنصر روی موجود در شیر مادران در منطقه صنعتی لنجان اصفهان
3821 ردیابی بقایای قارچ کش بنومیل در خیار گلخانه ای و مقایسه با استاندارد غذایی در دوره کارنس 14 روزه
3822 مقایسه تجمع فلزات سنگین سرب و کادمیم در بافت عضله دو گونه ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) و زمین کن دم نواری (Platycephalus indicus)
3823 اثرات الودگی سرب بر فعالیت رنگیزه های فتوسنتزی و محتوی پرولین در اندام هوایی و زیرزمینی گیاه 20 روزه کلزا تحت تیمار اسید سالیسیلیک
3824 بررسی بقایای ترکیبات پلی کلره بی فنیل (PCBs) در شیرهای پاستوریزه موجود در بازار
3825 Usage of Combined Solar - Chlorine disinfection process in treating un-potable water for small rural communities in arid or semi arid area of Iran
3826 مطالعات زیست محیطی و ژئومورفولوژیکی در جهت یافتن محل مناسب برای دفن زباله های شهری با استفاده از مدلهای GIS
3827 بررسی اثرات زیست محیطی تغییر کاربری اراضی بر روی فضای سبز شهری با بکارگیری تکنیک سنجش از دور (مطالعه موردی: شهر سقز در استان کردستان)
3828 مدل سازی روند تغییرات زمینهای کشاورزی و باغات پیرامون شهری مرند با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه
3829 روشهای استفاده از آوارهای ساختمانی، مطالعه موردی: شهر تهران
3830 بررسی مصرف کودهای بیولوژیکی سودوموناسه محرک رشد در برنج گامی در راستای افزایش محصول و حفظ محیط زیست
3831 بررسی تاثیر باکتری های سودوموناس با توانایی حلالیت فسفات بر غلظت عناصر غذایی، پروتئین و عملکرد گیاه برنج
3832 معرفی روشی نوین در تهیه نقشه شکل سطح زمین
3833 هیپراکیمولاتور ها و بهسازی خاکهای الوده به سرب و روی
3834 راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار روستایی با استفاده از ارزیابی توان اکولوژیک (مطالعه موردی: حوضه ابخیز فیروزاباد)
3835 توسعه گردشگری پایدار روستایی در راستای نیل به توسعه پایدار روستایی
3836 بررسی اثرات ضد قارچی ا سانسهای اویشن، مرزه، اکالیپتوس ، لیمو، نعناع و باریجه برروی قارچ AS.parasiticus، عامل فساد محصولات کشاورزی
3837 ارزیابی توان اکولوژیک حاشیه شهر تبریز جهت توسعه شهری با استفاده از روش همپوشانی وزن دار (SAW)
3838 تحلیل و مقایسه زیست محیطی تولید نیشکر و کلزا به روش سلسله مراتبی در استان خوزستان
3839 بررسی اجتماعی و تفرجگاهی پارک دولت اهواز و ارزیابی مطلوبیت آن از نظر بازدیدکنندگان
3840 تعیین غلظت فلزات سنگین در گیاهان و خاک معدن همه کسی و بررسی ارتباط بین گیاهان و فاکتورهای موجود در خاک
3841 ارزیابی کارایی استخرهای تثبیت برای تصفیه پساب شهری (مطالعه موردی: بیرجند)
3842 ارزیابی ریسک زیست محیطی طبیعت گردی حوضه ابخیز میانکوه یزد با استفاده از روش ارزیابی ریسک زیست محیطی گردشگری و طبیعت گردی (TEERA)
3843 استفاده از الگوریتم هوشمند در ارزیابی توان اکوتوریسم
3844 تخمین پیوسته فشردگی خاک با حسگرهای آکوستیک
3845 ارزیابی غیرمخرب رسیدگی هندوانه با استفاده از ال دی وی
3846 تهیه نقشه ph و شوری خاک با استفاده از GIS
3847 تشخیص عیب هوشمند موتور استارت تراکتور مسی فرگوسن 285 با استفاده از پایش ارتعاشات و سیستم استنتاج تطبیقی عصبی - فازی
3848 ارزیابی و مقایسه ی روش های زمین آماری در تهیه ی نقشه ی مدیریت اعمال میزان متغیر علف کش پیش رویشی سیانازین
3849 بررسی اثر فیلم های نانویی ساخته شده در کشور بر بیات شدن نان حجیم
3850 طراحی، ساخت و ارزیابی یک روبات متحرک برای انجام عملیات سمپاشی در داخل گلخانه
3851 کاربرد سنجش از دور برای تخمین نیتروژن ذرت در سطح پوشش گیاهی
3852 تأثیر بسته بندی با پوشش نانوذرات Tio2بر روی PH محصول خیار
3853 مقایسه روش های مختلف اندازه گیری رطوبت انجیر سبز استهبان
3854 بررسی تغییرات آهنگ تبخیر، ضریب موثر انتشار رطوبت و انرژی فعال سازی برای خشک کردن میوه آلبالو درخشک کن مایکروویو – خلا
3855 بهینه سازی فاکتورهای موثر در خالص سازی الیاف خرما به روش برهم کنش تابع مطلوب (IDFA) از طریق اندازه گیری استحکام کششی
3856 شبیه سازی مدل سینتیک خشک شدن بستر نازک ترنج با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
3857 پیش بینی محتوای رطوبتی خشک شدن لایه نازک قارچ خوراکی به کمک شبکه های عصبی مصنوعی پس انتشار
3858 تحلیل روند خشک شدن برگه های گلابی آسیایی در خشک کن مایکروویو با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
3859 بررسی پوست کنی پسته با پوست کن صفحه ای گریز از مرکز
3860 مدل های تحلیلی و آزمایشگاهی سرعت حد میوه
3861 کنترل و مانیتورینگ عوامل محیطی در انبار سیب زمینی
3862 مدل سازی نسبت وابسته به زمان پواسون در وارهیدگی تنشی مواد بیولوژیکی بواسطه ی نانو فروروی ویسکوالاستیک
3863 تعیین پارامترهای ضریب log factor و ثابت خشک شدن از روی منحنی خشک شدن
3864 تأثیر شرایط مختلف عملیات خشک کردن و تمپرینگ بر کیفیت سفید شدگی برنج
3865 خواص برشی و خمشی شاخه درختان آلبالو و گردو
3866 تغییرات مقاومت به شکست برنج در اثر سه روش آبیاری
3867 تغییرات ویژگی های فیزیکی سه رقم برنج بر اثر دو روش کم آبیاری
3868 توسعه مدل پیش بینی محتوای رطوبتی موز در طی فرآیند خشک کردن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
3869 تاثیرات شرایط مختلف خشک شدن بر ضریب نفوذ موثر، میزان انرژی فعال سازی و میزان انرژی مصرفی در خشک کردن لایه نازک گیاه دارویی عناب
3870 مقایسه پیش بینی مدلهای ریاضی و شبکه های عصبی در خشک کردن دانه انار
3871 اثر فرکانس ارتعاش تیغه و زمان برداشت بر عملکرد دانه و تلفات ریزش کلزا (.Brassica napus L)
3872 بررسی امکان جداسازی ناخن به عنوان ناخالصی از کلاله زعفران خشک به روش الکترواستاتیک
3873 شبیه سازی خشک کن بستر سیال آزمایشگاهی به روش دینامیک سیالات محاسباتی و بهینه سازی آن با استفاده از روش Taguchi
3874 تحلیل اثر ترمودینامیکی برخی متغیرهای خشک شدن در یک خشک کن بستر سیال آزمایشگاهی
3875 بهینه سازی فرآیند خشک کردن پسته از طریق حرارت متناوب
3876 بررسی رفتار تراکمی ذرات یونجه
3877 مدلسازی سینتیک خشک شدن لایه نازک میوه زرشک (Berberis Vulgaris) به کمک شبکه عصبی مصنوعی
3878 مطالعه عوامل ماشینی موثر بر جدا کردن و تمیز کردن دانه های زیره پس از عملیات کوبش
3879 طرح ریزی پروژه های مکانیزاسیون کشاورزی با فنون شبکه ای
3880 ارزیابی شرکت های خدمات مکانیزاسیون کشاورزی در شهرستان های ورامین، ری و اسلامشهر
3881 انتخاب تراکتور مناسب بر مبنای تصمیم گیری چند معیاری-مطالعه موردی: استان همدان
3882 برداشت غلات با استفاده از هد استریپر در ایران: قسمت اول، شرایط کاری مناسب هد استریپر برای کمباین جان دیر 955
3883 تأثیر افزودن دراز مدت پسماند گیاهی جو بر خواص فشردگی یک خاک لوم رسی
3884 آزمون و ارزیابی میزان ذره سازی سه نوع نازل متداول سمپاش (توسط دستگاه آزمایش نازل ابتکاری)
3885 بررسی اثر کوتاه مدت و بلند مدت عرضه توان کمباین و میزان تلفات غلات در ایران
3886 ارزیابی وضعیت ارگونومی در بین کارگران برداشت چای در شمال کشور
3887 بررسی ارگونومیکی برخی از اجزای تراکتورهای متداول و جدید در ایران
3888 ارزیابی و انتخاب تراکتور از بین چهار نوع تراکتور به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در محدوه توان 30-90 کیلو وات
3889 تعیین و تحلیل عمر مفید اقتصادی تراکتورهای کشاورزی در استان آذربایجان غربی
3890 آنالیز فرکانس های غالب اندام های بدن راننده تراکتور
3891 اثر روش های مختلف خاکورزی گلرنگ بر عملکرد ماشین های کشاورزی
3892 بررسی سطح بهینه مزرعه در توجیه اقتصادی مالکیت ماشین های کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان شوشتر)
3893 اثر روش های خاکورزی حفاظتی و کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد کنجد در منطقه جیرفت کهنوج
3894 مقایسه دو نوع سیستم اندازه گیری پیوسته مقاومت مکانیکی افقی خاک
3895 بررسی پارامتر های موثر بر مدهای حرکتی دانه های برنج در استوانه های دوار
3896 مقایسه روش های تعیین ظرفیت باربری یک خاک لوم رسی سیلتی تیمار شده با کودهای آلی
3897 بررسی اثر سرعت تراکتور و مقدار رطوبت خاک بر میزان لغزش چرخ محرک تراکتور
3898 مقایسه دو نمونه لولر لیزری از طریق شبیه سازی و جمع آوری مشاهدات مزرعه ای
3899 تحلیل دینامیکی مکانیزم لنگ - لغزنده موتور به کمک نرم افزار AVL EXCITE
3900 طراحی و ساخت خشک کن چرخشی با سیکل بسته جهت کمینه سازی مصرف انرژی و کنترل رطوبت
3901 طرح ماشین جمع آوری سیب زمینی بخش دوم: بهینه سازی هد و الحاق مکانیزم جداکننده سنگ و کلوخ از سیب زمینی
3902 مطالعه لغزش تایر تراکتور با استفاده از رفتار مکانیکی خاک و تایر توسط روش المان محدود
3903 مطالعه پتانسیل روش المان مجزا برای تعیین نیروهای مورد نیاز برای برهمکنش تیغه-مواد گرانوله
3904 طراحی و ساخت شاسی تلسکوپی خود تنظیم و سیستم تعادل الکترونیکی برای ربات بالا رونده از درخت
3905 طراحی شاسی، سیستم انتقال توان، کوبنده و ضد کوبنده برای چاپر کششی بقایای گندم و جو
3906 طراحی، ساخت و ارزیابی مدل آزمایشگاهی خشک کن خورشیدی
3907 استفاده از انرژی لازم سست کردن پروفایل خاک برای مقایسه عملکرد وسایل خاکورزی
3908 ساخت و ارزیابی سامانه ترازکن اتوماتیک چهارطرفه کمباین
3909 ارتباط توان مورد نیاز و ظرفیت یک نقاله پیچی با سرعت دورانی محور مارپیچ و زاویه تمایل نقاله در آزمایش با چند رقم شلتوک
3910 طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه اعمال علف کش با نرخ متغیر با استفاده از فناوری ماشین بینایی
3911 تعیین معادله عمومی نیروهای وارد بر گاوآهن قلمی تک ساق به روش تحلیل ابعادی
3912 تحلیل مودال بوم لودر HWL65B به روش اجزای محدود
3913 ارزیابی تاثیر اصلاحات انجام شده بر روی ماشینهای کاشت غلات، جهت کشت مطلوب کلزا
3914 طراحی، ساخت و ارزیابی یک قلمه کار نیشکر مجهز به موزع با الگوی کاشت هم پوش
3915 طراحی، ساخت و ارزیابی هد برداشت کننده برگ و سرشاخه های نیشکر
3916 اندازه گیری سطح تماس چرخ با خاک در محیط سویل بین تحت بارگذاری و فشار باد مختلف
3917 طراحی، ساخت و ارزیابی یک شاخه تکان برای برداشت بادام
3918 به کارگیری روش غیرمستقیم جهت اندازه گیری مقاومت کششی برخی ماشینهای خاک ورزی
3919 اثر پارامترهای طراحی بر جدا شدن مواد در کوبنده کمباین سهند 68s با ارایه مدل ریاضی برای کمینه کردن افت جداکننده
3920 طراحی، ساخت و بررسی عملکرد یک سامانه خودکار الکترونیکی به منظور درجه بندی میوه بر اساس وزن
3921 طراحی و ساخت جمع کننده خورشیدی صفحه تخت پره دار با صفحه جاذب مخصوص و کنترل دمای هوای خروجی، برای خشک کن خورشیدی همرفت اجباری
3922 طراحی، ساخت و ارزیابی سیستم کنترل خودکار دور فن خشک کن خورشیدی همرفت اجباری
3923 تهیه کربن فعال از چوب تنه نخل خرما به روش تجزیه حرارتی و بررسی خصوصیات فیزیکی و جذبی آن
3924 ارزیابی و مقایسه روشهای مختلف هوادهی باگاس نیشکر به منظور دستیابی به شرایط مناسب تولید کمپوست
3925 مقایسه ی انرژی (سوخت) مصرف شده و میزان عملکرد محصول در دو سامانه خاک ورزی
3926 STRATEGY AND ADDRESS OF ELECTRONIC WASTE MANAGEMENT IN INDIA
3927 آمایش سرزمین از نگاه مدیریت محیط زیست
3928 جنگلداری اجتماع محور رویکردی پایدار در حفاظت جوامع از محیط زیست
3929 بررسی تاثیر پدیده انسو (ENSO) بر میزان تبخیر و تعرق گیاه مرجع در شهر قزوین
3930 طراحی و ساخت و ساز پایدار در راستای اهداف توسعه پایدار
3931 بررسی اصول توسعه پایدار در نظام معماری و شهرسازی گذشته اقلیم گرم و خشک ایران
3932 چالشها و فرصت های دستیابی به مدیریت بهینه منابع اب در ایران راهکاری جامع جهت کاهش اثرات زیست محیطی خشکسالی
3933 بررسی تاثیر کمپوست زباله شهری بر ظهور گیاهچه و رشد اولیه گلرنگ و جمعیت علف هرز
3934 بررسی تنوع گونه ای پرندگان ابزی و کنار ابچر زمستان گذران در تالاب بین المللی شادگان
3935 نظری بر امکان سنجی توسعه نظام مند مجموعه باغهای قصرالدشت شیراز
3936 ارزیابی زیست محیطی طرح مزرعه گردشگری احیایی در استان همدان
3937 بررسی کیفی آب زیرزمینی دشت کاشان
3938 جریانهای آبهای زیرزمینی در خاک با ضریب هدایت هیدرولیکی کم و متغیر
3939 QSR and Estimated Biological and Physicochemical Properties Study of Paraffin-base Petroleum C1-C40)
3940 ارزیابی اثرات زیست محیطی محل دفن بهداشتی - مهندسی پسماندهای شهری ، شهرستان سمنان
3941 تبدیل پسماند گیاهی به محصولات با ارزش افزوده: فرضیه بهبود
3942 Correlation ranking procedure for factor selection in PC-ANN modeling and application to aqueous Solubility evaluation
3943 مطالعه فون مارهای غرب استان گلستان
3944 کاربرد سرباره فولادی در بتن اسفالتی، گامی در جهت پایداری زیست محیطی
3945 نگاهی به مدل های دینامیکی در محیط زیست
3946 نکاتی در مدلسازی ریاضی اکو سیستم
3947 بررسی پیامدهای زیست محیطی گسترش و توسعه بی رویه مناطق شهری با استفاده از فناوری سنجش از دور (مطالعه موردی: شهرستان بوکان)
3948 معیارهای بصری فرم سازه در معماری پایدار زیست محیطی
3949 ارزیابی اثر ازن و اسید سیتریک بر تغییرات تراکم افلاتوکسین موجود در شیر گاو
3950 بررسی تنوع زیستی، روشهای اندازه گیری و ارزشهای آن
3951 نجات تالاب نوخاله با استفاده از استراتژی های مدیریت محیط زیستی
3952 ارزش گذاری اقتصادی تالاب ها رویکردی نوین در مدیریت یکپارچه اکوسیستم ها
3953 آب محور ناپایداری توسعه در استان همدان
3954 لزوم بررسی پیامدهای محیط زیستی توریسم، مطالعه موردی تله کابین گنجنامه
3955 مدیریت شهری محیط زیست و توسعه پایدار
3956 بررسی اکولوژیکی درخت بنه (Pistacia atlantica) منطقه جنگلی نیان بجستان با تاکید بر تراکم و الگوی پراکنش
3957 رویکردی دوباره بر هدر رفت اب در مراحل مختلف کشاورزی
3958 رویکردی دوباره به توریسم روستایی در توسعه پایدار روستایی
3959 The Role of Women in Sustainable Energy Development
3960 تنوع و فراوانی پرندگان ابزی و کنار ابزی تالابهای استان فارس در یک دوره ده ساله
3961 اثرات اکولوژیکی برداشت شن و ماسه از اکوسیستم رودخانه
3962 توانمندسازی جامعه محلی راه نجات محیط زیست ایران
3963 فرایند طرح ریزی مدیریت در تالاب با تاکید بر حفاظت و استفاده خردمندانه
3964 مدیریت لندفیل، گذرگاهی از توسعه به سوی توسعه پایدار
3965 بررسی اهمیت حفاظت از تنوع زیستی شهرها و رابطه آن با توسعه پایدار
3966 ارزیابی توان اکولوژیکی جهت شناسایی اراضی مستعد اجرای برنامه های حفاظتی مطالعه موردی: استان همدان
3967 نقش منابع طبیعی در دستیابی به توسعه پایدار حفاظت از خاک و اب
3968 بررسی اگاهی های شکارچیان محلی از ارزشهای زیست محیطی پرندگان تالاب بین المللی شادگان 
3969 بررسی اگاهی های زیست محیطی اموزگاران و نقش انها در توسعه پایدار و اموزش فرهنگ محیط زیست
3970 سمیت اکولوژیکی و اثرات زیست محیطی نانو ذرات
3971 تاثیر فاضلاب های انسانی بر وضعیت زئوپلانکتونی رودخانه ی بابلرود
3972 تاثیر عوامل انسانی در اکوسیستم رودخانه سیاهرود شهرستان قائم شهر
3973 بررسی اثرات زیست محیطی احداث سد بر منابع بیولوژیک رودخانه های حوزه جنوبی دریای خزر (استان مازندران)
3974 مدیریت پسماند در صنایع نفت امری مهم در جلوگیری از آسیب به محیط زیست
3975 چاههای هوشمند و نقش انها در حفاظت از محیط زیست
3976 مروری بر روند الودگی رودخانه زاینده رود
3977 بررسی علل الودگی دریاچه زریوار و ارائه راهکارهایی در زمینه کاهش الودگیها
3978 معرفی و مقایسه شاخص های "استاندارد مواد الاینده" و "کیفیت هوا" جهت ارزیابی کیفیت بهداشتی هوا
3979 مطالعه مضرات استفاده از فاضلاب شهری در بخش کشاورزی و تاثیر آن برت جمع عناصر شیمیایی در اندام های مختلف گیاهی
3980 Blood Cadmium level of Iranian zinc miner
3981 واکنش بابونه المانی (Matricaria chamomilla) به الودگی سرب در دو مرحله پنجه دهی و ساقه دهی
3982 نقش هورمونهای محیطی و مواد ارایشی در بروز سرطان پستان
3983 تاثیرات الودگی های زیست محیطی اکوسیستم سواحل جنوبی دریای خزر بر اکوتوریسم منطقه با تکیه بر حیات وحش تالابها
3984 ارائه راهکارهای اساسی ویژه بهینه سازی مدیریت و کنترل مواد زائد جامد شهری
3985 بررسی و مدیریت پسابهای صنعتی و الاینده های شهری لازمه توسعه پایدار
3986 پیامدهای محیط زیستی منابع آب زیرزمینی و اثرات آن بر کشاورزی در دشت میناب استان هرمزگان
3987 بررسی عناصر زیست محیطی خلیج فارس و تاثیر الودگی های نفتی بر آن
3988 بررسی کیفیت مدیریت پسماند به روش SWOT مطالعه موردی: شهرستان سمنان
3989 ارزیابی سیستم مدیریت ایمنی در کنترل پسماندهای الی در صنایع غذایی گوشتی
3990 برنامه ریزی در رابطه با دفع پسماندها برای بهبود کیفیت محیط زیست شهری
3991 مطالعه ی فرایند جذب انتی بیوتیک سفالکسین از پساب های کارخانجات داروسازی به کمک نانولوله های کربنی چند جداره
3992 دانلود مجموعه مقالات بخش آبخیزداری و مدیریت حوزه (Watershed and Range Management)
3993 دانلود مجموعه مقالات بخش مدیریت آب و خاک (Water and Soil Management)
3994 دانلود مجموعه مقالات بخش دامپزشکی (Veterinary Medicine)
3995 دانلود مجموعه مقالات بخش گیاهپزشکی (Plant Protection)
3996 دانلود مجموعه مقالات بخش تولید و اصلاح نباتات (Plant Production and Breeding)
3997 دانلود مجموعه مقالات بخش گیاهان دارویی (Medicinal Plants)
3998 دانلود مجموعه مقالات بخش هیدرولوژی و منابع آب (Hydrology and Water Resources)
3999 دانلود مجموعه مقالات بخش اکولوژی و توسعه پایدار (Ecology and Sustainable Development)
4000 دانلود مجموعه مقالات بخش کشاورزی دیم (Dry Land Farming)
4001 دانلود مجموعه مقالات بخش علوم دام (Animal Science)
4002 دانلود مجموعه مقالات بخش پوستر (پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون)
4003 دانلود مجموعه مقالات بخش شفاهی (پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون)
4004 بررسی کیفیت تصفیه خانه کشتارگاه های طیور از جنبه فاکتورهای شیمیایی
4005 بررسی خطرات زیست محیطی و مسمومیت های ناشی از ذرات نانو
4006 مروری اجمالی بر روش های حذف بیولوژیکی فلزات سنگین
4007 اثرات الودگی سرب بر روی پارامترهای رشد گیاهچه های 10 و 20 روزه کلزا رقم اکاپی تحت تیمار اسید سالیسیلیک
4008 بررسی الودگی ناشی از مصرف سموم و کودهای شیمیایی در آبهای زیرزمینی دشت های قروه و دهگلان کردستان در سال 1387
4009 طراحی ماشین جمع آوری مواد زاید معلق در آبهای سواحل دریایی
4010 بررسی امکان جذب MTBE از ابهای الوده توسط جاذبهای کربن فعال دانه ای و پودری و کربن تهیه شده از پوسته شلتوک
4027 بررسی وضعیت تولید و دفن انواع زباله های صنعتی و بیمارستانی در استان قم
4028 بررسی توسعه پایدار در سطح محله های شهری در ایران (نمونه موردی: محله فخراباد شیراز)
4029 بررسی وضعیت مواد زائد جامد شهرستان بهبهان
4030 القا مدیریت زیست محیطی در توسعه پایدار مناطق شهری (مطالعه موردی: تهران و همدان)
4031 مدیریت شهری پایدار و کلان شهرهای پایدار
4032 مدیریت کشاورزی و توسعه پایدار کشاورزی
4033 راهکارهای مدیریت پایدار اب شهری، بازخورد طراحی زیست محیطی
4034 بهره گیری از پساب تصفیه شده برای مصارف کشاورزی و صنعت در استان همدان
4035 نقش سازمان های اموزشی در اشاعه و تحقق فرهنگ توسعه پایدار با تاکید بر درس جغرافیا
4036 ارزیابی تاثیر پدیده انسو ENSO بر میزان تخبیر و تعرق مرجع فصلی در اقلیم های سرد
4037 ضرورت بهبود کیفیت و بهینه سازی فرایندهای تولید کمپوست در کشور 
4039 کاهش الودگی محیط زیست از طریق استفاده از کودهای بیولوژیک جهت افزایش محصول برنج (رقم خزر)
4040 نگرشی نوین در ابعاد توسعه پایدار بعد اقتصادی
4041 افزایش توسعه اقتصادی محیط زیست با بکارگیری گیاهان دارویی در فضای سبز
4042 تصمیم گیری یکپارچه شورایی در برنامه ریزی و مدیریت جامع منابع آب
4043 مدیریت تلفیقی افات راهبردی موثر در دستیابی به کشاورزی پایدار
4044 انسان و حفاظت از میراث طبیعی راهبردی به توسعه پایدار
4045 الودگی هوا و استفاده از روشهای مدرن در امر تصفیه هوا
4046 نقش توسعه گردشگری در توسعه پایدار محیط زیست شهری
4047 پیش بینی میزان ترقیق فاضلاب حرارتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
4048 اثر مدیریت خاک بر بیومس و تنوع جامعه میکروبی خاک
4049 شناسایی گونه های گیاهی مقاوم به فلزات سنگین در محدوده معدن اهن همه کسی جهت گیاه پالایشی
4050 مطالعه تنوع زیستی محصولات باغی، سبزی و صیفی ایران
4051 کمی کردن پایداری در سیستم های کشاورزی یک مطالعه موردی در مزرعه تحقیقاتی طرق
4052 نقش عوامل جغرافیایی بر اقتصاد منطقه روستایی شهرستان رودان با تاکید بر بخش کشاورزی
4053 بررسی انتشار الاینده های هوا و هزینه های خارجی آنها در صنایع غذایی مطالعه موردی کارخانه های کنسرو ماهی استان خوزستان
4054 بررسی نقش و کاربرد فناوری های نوین در توسعه منطقه ای و مدیریت امایش سرزمین
4055 صنعت ورمی کمپوست راهکاری حیاتی در دستیابی به کشاورزی پایدار در روستاها
4056 نقش سیستم های مدیریت کیفیت محیط زیست در توسعه پایدار
4057 تحلیل راهبردی پتانسیلهای طبیعت گردی شهرستان خاتم با استفاده از مدل SWOT
4058 کاربرد فناوری نانو در پاکسازی محیط زیست
4059 بررسی روند عملکرد زیست محیطی نیروگاه تولید برق شهید مفتح همدان
4060 بررسی دیدگاهها در مورد رویکرد مدیریت اکوسیستم
4061 المانهای موثر بر کنترل ترافیک در مورد تصادفات، حمل و نقل و محیط زیست
4062 تکنولوژی تولید بتن سبک ساخته شده از خاکستر زباله سوزها
4063 ساختمانهای خورشیدی حرکت به سوی محیط زیست پایدار
4064 نقش فناوری زیستی در حفظ و توسعه پایدار محیط زیست
4065 کاربرد Bacillus thuringiensis بعنوان یک عامل بیولوژیک در تولید مواد غذایی ایمن
4066 نگرشی پویا به اقتصاد منابع طبیعی
4067 توسعه پایدار منابع ابی محدودیت ها و موانع
4068 تبیین مولفه هایی از پارادایم توسعه پایدار
4069 تکنولوژی توسعه پاک از دیدگاه زیستی و فلسفی
4070 کشاورزی ارگانیک راهکاری برتر در حفاظت از محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار
4071 مدیریت پایدار اکوسیستم مبنا در تالاب ها
4072 بررسی روند مدیریت منابع طبیعی و اکوسیستم های حساس در ایران با تاکید بر مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست
4073 پسماند، یک الاینده یا یک فرصت
4074 بررسی طرحهای بهره برداری جنگل با رویکرد توسعه پایدار
4075 تولید ضایعات در ابزی پروری و تاثیر آن در پرورش ابزیان
4076 استفاده از گاز لندفیل به عنوان منبع انرژی جایگزین
4077 بررسی عوامل تقویت کننده تشکیل و وقوع کشنده قرمز مضر
4078 بررسی مقایسه ای گزینه های مختلف جمع اوری پسماند
4079 پالایش الاینده هایی همچون فلزات سنگین از خاک
4080 بررسی الودگی فلزات سنگین در رسوبات رودخانه
4081 بررسی پتانسیل بازیافت پسماندهای شهری مطالعه موردی: شهر اردکان
4082 اثر انرژی گرمایی دریا در تولید انرژی الکتریکی بر محیط زیست
4083 بررسی انواع مواد جامد زاید شهری و تاثیرات آن برمحیط زیست
4084 حمل و نقل، محیط زیست و توسعه پایدار
4085 بررسی و مقایسه عملیات دفن بهداشتی پسماندها در ایران و شش کشور صنعتی دنیا
4086 بررسی اثرات زیست محیطی مکان دفن زباله مطالعه موردی: منطقه عمارت در شهر امل
4087 استفاده از پسماندهای کشاورزی در صنعت چوب و کاغذ گامی موثر بسمت توسعه پایدار کشاورزی
4088 دانش بومی گنجینه ای فراموش شده در پایداری توسعه روستایی
4089 مدیریت تلفیقی افات راهبردی مناسب در جهت بهینه سازی مصرف سموم در کشاورزی
4091 نگرشی نوین به ابعاد توسعه پایدار - بعد فرهنگی
4092 بررسی اجمالی مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست با تاکید بر توسعه پایدار
4093 بررسی الگوهای توانمندساز جامعه محلی در راه توسعه پایدار
4094 توسعه فناوری طب گیاهی جهت افزایش توسعه پایدار
4095 اموزش محیط زیست روشی موثر جهت نیل به توسعه پایدار
4096 سامانه های شیرین سازی اب و اثار زیست محیطی آنها
4097 نقش بارز فناوری اطلاعات درکاهش ترافیک و حمل و نقل شهری
4098 راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار شهری
4099 ارائه راهکارهای مناسب برای رسیدن به توسعه پایدار در صنعت مبلمان چوبی ایران
4100 بررسی شاخصهای پایداری در توسعه روستایی
4101 ترسیب کربن نگاهی نو به اکوسیستم مرتعی در جهت دستیابی به توسعه پایدار
4102 آموزش کامل کشت گوجه فرنگی در گلخانه
4112 ارزیابی عملکرد برداشت کننده بادام زمینی نوع حفر کننده/لرزاننده/برعکس کننده
4113 مقایسه تلفات برداشت بادام زمینی در دو روش ماشینی و دستی 
4114 پرسشنامه بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی
4115 مقاله بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی(مطالعه موردی شهرستان اهواز)
4116 دانلود گزارش کار آزمایشگاه اندازه گیری نفوذ آب در خاک به روش استوانه مضاعف
4117 سمینار بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی