لیست فایل های آموزشی و کاربردی در تمام زمینه ها و رشته ها با قابلیت دانلود

لیست فروشگاه دانلود فایل تحقیق و پروژه دانش آموزی و دانشجویی و پایان نامه ، نرم افزار موبایل و تبلت و مهندسی و حسابداری ، کتاب و جزوه تمامی رشته ها ، کارآفرینی و طرح توجیهی

لیست فایل های آموزشی و کاربردی در تمام زمینه ها و رشته ها با قابلیت دانلود

لیست فروشگاه دانلود فایل تحقیق و پروژه دانش آموزی و دانشجویی و پایان نامه ، نرم افزار موبایل و تبلت و مهندسی و حسابداری ، کتاب و جزوه تمامی رشته ها ، کارآفرینی و طرح توجیهی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

توضیح : بعد از وارد شدن به هر یک از لینک های زیر و دیدن توضیحات بیشتر ، در صورت تمایل می توانید با پر کردن فرم ( پرداخت و دانلود ) اقدام به خرید و دانلود فایل مربوطه نمایید . همچنین یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال خواهد شد .

701 دانلود نمونه سؤال درس نامه نگاری و تایپ لاتین با استفاده از کامپیوتر رشته آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیام نور
702 دانلود نمونه سؤال درس مبانی برنامه ریزی درسی رشته آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیام نور
703 دانلود نمونه سؤال درس کلیات زبان شناسی رشته آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیام نور
704 دانلود نمونه سؤال درس کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه رشته آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیام نور
705 دانلود نمونه سؤال درس فلسفه اخلاق رشته آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیام نور
706 دانلود نمونه سؤال درس فرهنگ تمدن اسلام و ایران رشته آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیام نور
707 دانلود نمونه سؤال درس فارسی عمومی رشته آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیام نور
708 دانلود نمونه سؤال درس طراحی و مطالعه مسائل یادگیری رشته آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیام نور
709 دانلود نمونه سؤال درس سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش رشته آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیام نور
710 دانلود نمونه سؤال درس زبان شناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطاهای آن رشته آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیام نور
711 دانلود نمونه سؤال درس زبان خارجه رشته آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیام نور
712 دانلود نمونه سؤال درس روش تدریس زبان 4 رشته آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیام نور
713 دانلود نمونه سؤال درس روش تدریس زبان 3 رشته آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیام نور
714 دانلود نمونه سؤال درس روش تحقیق در مسائل زبان آموزی رشته آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیام نور
715 دانلود نمونه سؤال درس دستور زبان رشته آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیام نور
716 دانلود نمونه سؤال درس دانش خانواده و جمعیت رشته آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیام نور
717 دانلود نمونه سؤال درس خواندن و درک مطلب پیشرفته رشته آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیام نور
718 دانلود نمونه سؤال درس خواندن متون مطبوعاتی رشته آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیام نور
719 دانلود نمونه سؤال درس حفظ جزء سی قرآن کریم رشته آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیام نور
720 دانلود نمونه سؤال درس تفسیر موضوعی نهج البلاغه رشته آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیام نور
721 دانلود نمونه سؤال درس تفسیر موضوعی قرآن کریم رشته آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیام نور
722 دانلود نمونه سؤال درس ترجمه متون رشته آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیام نور
723 دانلود نمونه سؤال درس تربیت بدنی 2رشته آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیام نور
724 دانلود نمونه سؤال درس تربیت بدنی 1 رشته آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیام نور
725 دانلود نمونه سؤال درس تربیت بدنی رشته آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیام نور
726 دانلود نمونه سؤال درس انقلاب اسلامی ایران رشته آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیام نور
727 دانلود نمونه سؤال درس اندیشه سیاسی امام خمینی رشته آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیام نور
728 دانلود نمونه سؤال درس اندیشه اسلامی 2 رشته آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیام نور
729 دانلود نمونه سؤال درس اندیشه اسلامی 1 رشته آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیام نور
730 دانلود نمونه سؤال درس اصول و روش ترجمه رشته آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیام نور
731 دانلود نمونه سؤال درس اصول فلسفه آموزش و پرورش رشته آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیام نور
732 دانلود نمونه سؤال درس ادبیات انگلیسی 2 رشته آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیام نور
733 دانلود نمونه سؤال درس ادبیات انگلیسی 1 رشته آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیام نور
734 دانلود نمونه سؤال درس اخلاق اسلامی-مبانی و مفاهیم رشته آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیام نور
735 دانلود نمونه سؤال درس آیین زندگی-اخلاق کاربردی رشته آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیام نور
736 دانلود نمونه سؤال درس آشنایی با قانون جمهوری اسلامی ایران رشته آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیام نور
737 دانلود نمونه سؤال درس آشنایی با دفاع مقدس رشته آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیام نور
738 دانلود نمونه سؤال درس آزمون سازی 2 رشته آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیام نور
739 دانلود نمونه سؤال درس آزمون سازی 1 رشته آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیام نور
740 دانلود نمونه سؤال درس کنترل کیفیت آماری رشته آمار کارشناسی پیام نور
741 دانلود نمونه سؤال درس ورزش 1 رشته آمار کارشناسی پیام نور
742 دانلود نمونه سؤال درس محاسبات آماری با کامپیوتر رشته آمار کارشناسی پیام نور
743 دانلود نمونه سؤال درس مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی رشته آمار کارشناسی پیام نور
744 دانلود نمونه سؤال درس مبانی ریاضیات رشته آمار کارشناسی پیام نور
745 دانلود نمونه سؤال درس مبانی جمعیت شناسی رشته آمار کارشناسی پیام نور
746 دانلود نمونه سؤال درس مبانی جامعه شناسی رشته آمار کارشناسی پیام نور
747 دانلود نمونه سؤال درس مبانی اقتصاد رشته آمار کارشناسی پیام نور
748 دانلود نمونه سؤال درس فلسفه اخلاق رشته آمار کارشناسی پیام نور
749 دانلود نمونه سؤال درس فرهنگ تمدن اسلام و ایران رشته آمار کارشناسی پیام نور
750 دانلود نمونه سؤال درس فرآیندهای تصادفی رشته آمار کارشناسی پیام نور
751 دانلود نمونه سؤال درس فارسی عمومی رشته آمار کارشناسی پیام نور
752 دانلود نمونه سؤال درس طرح آزمایش های 2 رشته آمار کارشناسی پیام نور
753 دانلود نمونه سؤال درس طرح آزمایش های 1 رشته آمار کارشناسی پیام نور
754 دانلود نمونه سؤال درس سریهای زمانی 1 رشته آمار کارشناسی پیام نور
755 امتحانات هماهنگ کشوری پیش دانشگاهی - زیست شناسی - دی ماه سال های 91تا 93- با پاسخنامه تشریحی
756 دانلود نمونه سؤال درس زبان خارجه رشته آمار کارشناسی پیام نور
757 دانلود نمونه سؤال درس زبان تخصصی رشته آمار کارشناسی پیام نور
758 دانلود نمونه سؤال درس ریاضی عمومی 2 رشته آمار کارشناسی پیام نور
759 امتحانات هماهنگ کشوری پیش دانشگاهی - زیست شناسی - خرداد ماه سال های 90 تا 94 - با پاسخنامه تشریحی
760 دانلود نمونه سؤال درس ریاضی عمومی 1 رشته آمار کارشناسی پیام نور
761 دانلود نمونه سؤال درس ریاضی برای آمار رشته آمار کارشناسی پیام نور
762 نمونه سوالات رشته حسابداری نیمسال اول 94-93 - بهمراه پاسخنامه
763 رشته حقوق درس متون حقوقی 1
764 رشته حقوق درس مبانی علم اقتصاد
765 رشته حقوق درس مبانی جامعه شناسی
766 رشته حقوق درس مالی عمومی
767 رشته حقوق درس کیفر شناسی
768 رشته حقوق درس قواعد فقه 2
769 رشته حقوق درس قواعد فقه 1
770 رشته حقوق درس عربی
771 سوال اقتصاد و مدیریت منابع طبیعی(رشته کشاورزی)87_86+پاسخنامه
772 نمونه سوال تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی(رشته کشاورزی ومرتبط)87_86+پاسخنامه
773 دانلود تمرین های حل شده زبان C (استاد بحرینی)
774 سؤالات تستی کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران
775 دانلود نمونه سوالات اسکیس دانشگاه آزاد وسراسری(PDF)
776 دانلود نمونه سوالات درس اندیشه اسلامی ۲
777 سوالات نهایی علوم انسانی با پاسخنامه تشریحی
778 سوالات نهایی علوم تجربی با پاسخنامه تشریحی
779 سوالات نهایی ریاضی فیزیک با پاسخنامه تشریحی
780 آزمون وکالت سالهای 92و 93 همراه با پاسخنامه
781 Machine Learning
782 سوالات امتحانی درس طراحی خطوط انتقال خطوط هوایی فشار قوی به همراه حل تشریحی
783 نمونه سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور رشته ی معماری
784 مجموعه سوالات امتحانی فیزیک سوم دبیرستان+سوالات هماهنگ کشوری
785 مجموعه سوالات امتحانی فیزیک دوم دبیرستان
786 نمونه سوالات امتحانی درس ترجمه اسناد و مدارک 2 سال 90-89 پیام نور
787 مجموعه سوالات امتحانی فیزیک اول دبیرستان+ نمونه سوالات هماهنگ کشوری
788 نمونه سوال ریاضی کلاس هفتم نوبت دوم 
789 رشته حقوق درس رویه قضایی
790 رشته حقوق درس حقوق مدنی 8
791 رشته حقوق درس حقوق مدنی 7
792 رشته حقوق درس حقوق مدنی 6
793 رشته حقوق درس حقوق مدنی 5
794 رشته حقوق درس حقوق مدنی 4
795 رشته حقوق درس حقوق مدنی 3
796 رشته حقوق درس حقوق مدنی 2
797 رشته حقوق درس حقوق مدنی 1
798 رشته حقوق درس حقوق کار
799 رشته حقوق درس حقوق سازمان های بین الملل 
800 رشته حقوق درس حقوق جزای عمومی3
801 رشته حقوق درس حقوق جزای عمومی2
802 رشته حقوق درس حقوق جزای عمومی1
803 رشته حقوق درس حقوق جزای بین المللی ایران
804 رشته حقوق درس حقوق جزای اختصاصی3
805 رشته حقوق درس حقوق جزای اختصاصی2
806 رشته حقوق درس حقوق جزای اختصاصی1
807 رشته حقوق درس حقوق ثبت
808 رشته حقوق درس حقوق تطبیقی
809 رشته حقوق درس حقوق تجارت 4
810 رشته حقوق درس حقوق تجارت 3
811 رشته حقوق درس حقوق تجارت 2
812 رشته حقوق درس حقوق تجارت 1
813 رشته حقوق درس حقوق بین المللی عمومی 2
814 رشته حقوق درس حقوق بین المللی عمومی 1
815 رشته حقوق درس حقوق بین المللی خصوصی 2
816 رشته حقوق درس حقوق بین المللی خصوصی 1
817 رشته حقوق درس حقوق بیمه
818 رشته حقوق درس حقوق بشر در اسلام
819 رشته حقوق درس حقوق اساسی 2
820 رشته حقوق درس حقوق اساسی 1
821 رشته حقوق درس حقوق اداری 2
822 رشته حقوق درس حقوق اداری 1
823 رشته حقوق درس جرم شناسی
824 رشته حقوق درس پزشکی قانونی
825 رشته حقوق درس بزهکاری اطفال
826 رشته حقوق درس آیین دادرسی مدنی3
827 رشته حقوق درس آیین دادرسی مدنی2
828 رشته حقوق درس آیین دادرسی مدنی1
829 رشته حقوق درس آیین دادرسی کیفری 2
830 رشته حقوق درس آیین دادرسی کیفری 1
831 رشته حقوق درس آیات احکام
832 رشته حقوق درس اصول فقه 2
833 رشته حقوق درس اصول فقه 1
834 رشته حقوق درس ادله اثبات دعوا
835 جزوه و نمونه سوالات درس اصول و فنون مذاکره + جواب سوالات
836 نمونه سوالات پایان ترم درس مدلسازی و ارزیابی کارایی سیستمهای کامپیوتری کارشناسی ارشد
837 نمونه سوالات سیستم های توزیع شده
838 حفظ جزء سی قرآن کریم
839 سوالات امتحانات پایان سال حوزه های علمیه کشور - خرداد و شهریور 92 - پایه ششم با پاسخ تشریحی
840 سوالات امتحانات پایان سال حوزه های علمیه کشور - خرداد و شهریور 92 - پایه پنجم با پاسخ تشریحی
841 سوالات امتحانات پایان سال حوزه های علمیه کشور - خرداد و شهریور 92 - پایه چهارم با پاسخ تشریحی
842 سوالات امتحانات پایان سال حوزه های علمیه کشور - خرداد و شهریور 92 - پایه سوم با پاسخ تشریحی
843 سوالات امتحانات پایان سال حوزه های علمیه کشور - خرداد و شهریور 92 - پایه دوم با پاسخ تشریحی
844 سوالات امتحانات پایان سال حوزه های علمیه کشور - خرداد و شهریور 92 - پایه اول با پاسخ تشریحی
845 سوالات امتحانات پایان سال حوزه های علمیه کشور - خرداد و شهریور 91 - پایه هشتم
846 سوالات امتحانات پایان سال حوزه های علمیه کشور - خرداد و شهریور 91 - پایه هفتم
847 سوالات امتحانات پایان سال حوزه های علمیه کشور - خرداد و شهریور 91 - پایه ششم
848 سوالات امتحانات پایان سال حوزه های علمیه کشور - خرداد و شهریور 91 - پایه پنجم
849 سوالات امتحانات پایان سال حوزه های علمیه کشور - خرداد و شهریور 91 - پایه چهارم
850 سوالات امتحانات پایان سال حوزه های علمیه کشور - خرداد و شهریور 91 - پایه سوم
851 سوالات امتحانات پایان سال حوزه های علمیه کشور - خرداد و شهریور 91 - پایه دوم
852 سوالات امتحانات پایان سال حوزه های علمیه کشور - خرداد و شهریور 91 - پایه اول
853 سوالات امتحانات پایان سال حوزه های علمیه کشور - خرداد و شهریور 93 - پایه هشتم
854 نمونه سوالات 10 سال اخیر امتحان نهایی هندسه 2 با جواب
855 نمونه سوالات 10 سال اخیر امتحان نهایی حسابان با جواب
856 نمونه سوالات امتحانی کتاب ایمنی لوییس و تکنولوژی الوکیل
857 سوالات امتحان هماهنگ کشوری حساب دیفرانسیل و انتگرال پیش دانشگاهی - دی ماه سه سال گذشته با پاسخ تشریحی 
858 سوالات امتحان هماهنگ کشوری فیزیک پیش دانشگاهی خرداد ماه سه سال گذشته با پاسخ تشریحی - رشته علوم تجربی (92 تا 94)
859 سوالات امتحانات نهایی (کشوری) حسابان سوم دبیرستان - رشته ریاضی فیزیک با پاسخ کامل تشریحی - سالهای 86 تا 89
860 سوالات امتحانات نهایی (کشوری) ادبیات فارسی سوم دبیرستان - رشته ریاضی فیزیک با پاسخ کامل تشریحی - سالهای 84، 86، 87، 89
861 سوالات امتحانات نهایی (کشوری) زبان فارسی سوم دبیرستان - رشته ریاضی فیزیک با پاسخ کامل تشریحی - سالهای 87، 88، 89
862 سوالات امتحانات نهایی (کشوری) جبر و احتمال سوم دبیرستان - رشته ریاضی فیزیک با پاسخ کامل تشریحی - سالهای 86 تا 89
863 سوالات امتحانات نهایی (کشوری) عربی سوم دبیرستان - رشته ریاضی فیزیک با پاسخ کامل تشریحی - سالهای 86، 87، 88، 89
864 سوالات امتحانات نهایی (کشوری) فیزیک سوم دبیرستان - رشته ریاضی فیزیک با پاسخ کامل تشریحی - سالهای 84، 85، 87، 88، 89
865 دانلود پکیج نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی با جواب
866 سوالات امتحانات پایان سال حوزه های علمیه کشور - خرداد و شهریور 93 - پایه اول
867 نمونه سوالات نهایی سال سوم دبیرستان
868 نمونه سوال استاندارد علوم ششم ابتدایی ویژه خردادماه 94
869 نمونه سوال استانداردریاضی ششم ابتدایی ویژه خردادماه 94
870 زبان عمومی
871 زبان انگلیسی عمومی
872 اخلاق (دروس عمومی )
873 سوالات و جزوه راهنمایی و رانندگی
874 سوالات اتش نشانی
875 دانلود نمونه سوال پیام نور رشته روانشناسی پویایی گروه نیم سال اول 93-94 
876 چگونه توانستم ترس و اضطراب را در دانش آموزان کاهش دهم
877 سوالات امتحانات نهایی فیزیک 3 تجربی 
878 سوالات نهایی سوم انسانی کل درسها 
879 دانلود مجموعه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی94 ، 172 صفحه pdf
880 دانلود سوالات و پاسخ کنکور سراسری ریاضی فیزیک 10 سال اخیر
881 سوالات و پاسخ کنکور سراسری ریاضی فیزیک 10 سال اخیر
882 مجموعه نمونه سوالات دروس پایه پنجم ابتدایی + آزمون جامع
883 مجموعه نمونه سوالات دروس پایه هفتم (اول متوسطه)
884 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت صنعتی 90
885 دانلود سوالات آزمون راهنمایی و رانندگی (تمامی سوالات)
886 سوالات اولین مسابقه ملی نانو
887 نمونه سوالات کارشناسی رسمی دادگستری تمامی رشته ها
888 سوالات تستی درس اندیشه اسلامی (2) همراه با پاسخنامه و خودآزمایی (جدید)
889 6 تا نمونه سوال ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول+هدیه و تخفیف
890 نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی (فصل ششم)
891 آزمون مداد و کاغذ فارسی سال سوم ابتدایی
892 آدینه ریاضی ششم ابتدایی برای دی ماه (هفته دوم)
893 نمونه سوال فارسی دوم ابتدایی جدید(برای دی ماه93)
894 نمونه سوالات درس تفسیر موضوعی قرآن از دروس عمومی کلیه رشته ها
895 نمونه سوالات درس اخلاق اسلامی از دروس عمومی کلیه رشته ها
896 نمونه سوالات مهم و کلیدی درس تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
897 نمونه سوالات درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام از دروس عمومی دانشگاهها
898 دانلود سوالات درس انقلاب اسلامی از دروس عمومی دانشگاه
899 نمونه سوالات تستی و تشریحی درس عمومی اندیشه اسلامی 1 از دروس عمومی کلیه رشته های دانشگاهی
900 آدینه ریاضی پایه سوم ابتدایی (آذر ماه93)
901 دانلود نمونه سوالات درس تفسیر موضوعی نهج البلاغه پیام نور برای رشته های علوم انسان
902 دانلود نمونه سوالات درس تفسیر موضوعی نهج البلاغه پیام نور برای رشته های علوم پایه 
903 دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با دفاع مقدس پیام نور برای رشته های علوم انسانی
904 دانلود نمونه سوالات زبان خارجه ( زبان عمومی ) پیام نور برای رشته های علوم انسانی
905 دانلود نمونه سوالات زبان خارجه ( زبان عمومی ) پیام نور برای رشته های علوم پایه
906 دانلود نمونه سوالات فارسی عمومی پیام نور برای رشته های علوم انسانی
907 دانلود نمونه سوالات فلسفه اخلاق پیام نور برای رشته های علوم پایه
908 دانلود نمونه سوالات فلسفه اخلاق پیام نور برای رشته های علوم انسانی
909 دانلود نمونه سوالات فرهنگ و تمدن اسلام و ایران پیام نور برای رشته های علوم پایه
910 دانلود نمونه سوالات فرهنگ و تمدن اسلام و ایران پیام نور برای رشته های علوم انسانی
911 دانلود نمونه سوالات درس تربیت بدنی 1 پیام نور برای رشته های علوم پایه
912 دانلود نمونه سوالات درس تربیت بدنی 2 پیام نور برای رشته های علوم انسانی
913 دانلود نمونه سوالات درس تربیت بدنی 2 پیام نور برای رشته های علوم پایه
914 دانلود نمونه سوالات درس تفسیر موضوعی قرآن پیام نور برای رشته های علوم انسانی
915 دانلود نمونه سوالات درس تفسیر موضوعی قرآن پیام نور برای رشته های علوم پایه 
916 دانلود نمونه سوالات درس تربیت بدنی 1 پیام نور برای رشته های علوم انسانی
917 دانلود نمونه سوالات درس آئین زندگی ( اخلاق کاربردی ) پیام نور برای رشته های علوم انسانی
918 دانلود نمونه سوالات درس انقلاب اسلامی ایران پیام نور برای رشته های علوم پایه
919 دانلود نمونه سوالات درس اندیشه سیاسی امام خمینی پیام نور برای رشته های علوم پایه
920 دانلود نمونه سوالات درس اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) پیام نور برای رشته های علوم پایه
921 دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با قانون اساسی پیام نور برای رشته های علوم انسانی
922 دانلود نمونه سوالات درس اندیشه اسلامی 1 پیام نور برای رشته های علوم انسانی
923 دانلود نمونه سوالات درس اندیشه اسلامی 1 پیام نور برای رشته های علوم پایه
924 دانلود نمونه سوالات درس اندیشه اسلامی 2 پیام نور برای رشته های علوم انسانی
925 دانلود نمونه سوالات درس اندیشه اسلامی 2 پیام نور برای رشته های علوم پایه
926 آزمون فصل به فصل ریاضی ششم ابتدایی
927 چند نمونه سوال پایان ترم درس معادلات دیفرانسیل دانشگاه فردوسی مشهد
928 دانلود نمونه سوالات نهایی فیزیک ۳ و آزمایشگاه بهمراه پاسخ تشریحی
929 دانلود نمونه سوالات نهایی جبر و احتمال بهمراه پاسخ تشریحی
930 دانلود نمونه سوالات نهایی هندسه 2
931 دانلود نمونه سوالات نهایی حسابان
932 نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی (فصل چهارم)
933 نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی (برای آذر ماه 93)
934 نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی برای سال تحصیلی94-93
935 نمونه سوال اجتماعی چهارم ابتدایی سری سوم (برای آذر ماه93)
936 دانلود نمونه سوالات نهایی ریاضی 3 علوم انسانی بهمراه پاسخنامه
937 دانلود نمونه سوالات نهایی ریاضی 3 علوم تجربی بهمراه پاسخنامه تشریحی
938 یک آزمون جامع تستی ریاضی سوم ابتدایی(هشت فصل)
939 نمونه سؤالات شنیداری Listening آزمون زبان MSRT - فقط فایل صوتی شامل 10 نمونه
940 نمونه سؤالات درک مطلب آزمون زبان MSRT همراه با جواب 
941 نمونه سؤالات گرامر آزمون زبان MSRT همراه با جواب(7 نمونه)
942 سوال شیمی فیزیک پیشرفته 90- 87پیام نور
943 نمونه سوال هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی (درس یک تا شش)
944 نمونه سوال علوم چهارم ابتدایی (درس سوم و چهارم)
945 نمونه سوال مطالعات چهارم ابتدایی سری دوم (برای آذر ماه93)
946 نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی جدید(صفحه1 تا 37 کتاب)
947 نمونه سوال مطالعات چهارم ابتدایی جدید(برای آذر ماه93)
948 نمونه سوال فارسی چهارم ابتدایی جدید(چهار درس اول)
949 نمونه سوال علوم ششم ابتدایی(فصل 1 , 2 , 3)
950 نمونه سوال علوم پنجم ابتدایی (بهمن ماه)
951 نمونه سوال تستی ریاضی چهارم ابتدایی جدید( برای آبان ماه93)
952 نمونه سوال علوم پنجم ابتدایی نوبت اول (دی ماه)
953 نمونه سوال هدیه های آسمانی ششم ابتدایی(اسفند ماه)
954 نمونه سوال ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول
955 آزمون مداد و کاغذ ریاضی پایه چهارم ابتدایی
956 دانلود نمونه سوالات تئوری و عملیICDL1 –درجه یک
957 دانلود نمونه سوالات تئوری و عملیICDL2 –درجه دو
958 نمونه سوال بنویسیم پایه پنجم ابتدایی برای بهمن ماه(15 درس)
959 آزمون جامع ششم ابتدایی نوبت آذر ماه (پاسخنامه و فرم خام پاسخنامه دارد)
960 آزمون جامع ششم ابتدایی نوبت آبان ماه ( سری دوم)
961 نمونه سوال جمله نویسی برای پایه دوم ابتدایی(برای آذر ماه)
962 یک آزمون جامع دوم ابتدایی نوبت اول + پاسخنامه خام
963 یک آزمون جامع سوم ابتدایی نوبت اول + پاسخنامه خام
964 نمونه سوال علوم ششم ابتدایی(فصل اول تا پنجم)
965 نمونه سوال مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی(شامل 6 درس اول)
966 یک آزمون جامع ششم ابتدایی نوبت اول + پاسخنامه خام
967 یک آزمون جامع پنجم ابتدایی نوبت اول + پاسخنامه خام
968 آزمون جامع دوم ابتدایی نوبت اول(دی ماه 93)+فرم خام پاسخنامه
969 سوالات درس کورل کاردانش 
970 نمونه سوالات تستی و تشریحی درس عمومی اندیشه اسلامی2 نوشته : آیت الله جعفر سبحانی و محمد محمدرضایی
971 100 تست منتخب استعداد تحصیلی همراه با پاسخ واقعاً تشریحی (هادی مسیح خواه- محمد وکیلی)
972 نمونه سوال پیام نور شیمی معدنی پیشرفته 93+ پاسخنامه 
973 کتاب تافل 450، Toefl
974 مجموعه سوالات آزمون MSRT همراه با پاسخ نامه
975 سوالات نهایی
976 سوالات راهنمایی و رانندگی
977 دانلود نمونه سوال امتحان نهایی درس زبان انگلیسی3 سال سوم رشته ریاضی، تجربی و انسانی شامل نمونه سوال سالهای 91 و 92 و 93 همراه با پاسخنامه 
978 دانلود نمونه سوال امتحان نهایی درس قرآن و تعلیمات دینی 3 یا دین و زندگی سال سوم رشته ریاضی، تجربی و انسانی شامل نمونه سوال سالهای 91 و 92 و 93 همراه با پاسخنامه 
979 دانلود نمونه سوال امتحان نهایی درس شیمی 3 و آزمایشگاه سال سوم رشته ریاضی شامل نمونه سوال سالهای 91 و 92 و 93 همراه با پاسخنامه 
980 دانلود نمونه سوال امتحان نهایی درس جبر و احتمال سال سوم رشته ریاضی شامل نمونه سوال سالهای 91 و 92 و 93 همراه با پاسخنامه 
981 دانلود نمونه سوال امتحان نهایی درس حسابان سال سوم رشته ریاضی شامل نمونه سوال سالهای 91 و 92 و 93 همراه با پاسخنامه 
982 دانلود نمونه سوال امتحان نهایی درس هندسه2 سال سوم رشته ریاضی شامل نمونه سوال سالهای 91 و 92 همراه با پاسخنامه 
983 دانلود نمونه سوال امتحان نهایی درس فیزیک3 و آزمایشگاه سال سوم رشته ریاضی شامل نمونه سوال سالهای 91 و 92 و 93 همراه با پاسخنامه 
984 دانلود نمونه سوال امتحان نهایی درس عربی3 سال سوم رشته ریاضی شامل نمونه سوال سالهای 91 و 92 همراه با پاسخنامه 
985 دانلود نمونه سوال امتحان نهایی درس ادبیات فارسی3 سال سوم رشته ریاضی شامل نمونه سوال سالهای 91 و 92 و 93 همراه با پاسخنامه 
986 دانلود نمونه سوال امتحان نهایی درس زیست شناسی و آزمایشگاه2 سال سوم رشته تجربی شامل نمونه سوال سالهای 91 و 92 و 93 همراه با پاسخنامه 
987 دانلود نمونه سوال امتحان نهایی درس زمین شناسی سال سوم رشته تجربی شامل نمونه سوال سالهای 91 و 92 و 93 همراه با پاسخنامه 
988 دانلود نمونه سوال امتحان نهایی درس زبان فارسی 3 سال سوم رشته تجربی و رشته ریاضی شامل نمونه سوال سالهای 91 و 92 و 93 همراه با پاسخنامه 
989 دانلود نمونه سوال امتحان نهایی درس شیمی3 و آزمایشگاه سال سوم رشته تجربی شامل نمونه سوال سالهای 91 و 92 و 93 همراه با پاسخنامه 
990 دانلود نمونه سوال امتحان نهایی درس ریاضی3 سال سوم رشته تجربی شامل نمونه سوال سالهای 91 و 92 و 93 همراه با پاسخنامه 
991 دانلود نمونه سوال امتحان نهایی درس فیزیک3 و آزمایشگاه سال سوم رشته تجربی شامل نمونه سوال سالهای 91 و 92 و 93 همراه با پاسخنامه 
992 دانلود نمونه سوال امتحان نهایی درس عربی3 سال سوم رشته تجربی شامل نمونه سوال سالهای 91 و 92 و 93 همراه با پاسخنامه 
993 دانلود نمونه سوال امتحان نهایی درس ادبیات فارسی 3 سال سوم رشته تجربی شامل نمونه سوال سالهای 91 و 92 و 93 همراه با پاسخنامه 
994 نمونه آزمون شهر الکترونیک بهمراه پاسخنامه
995 بانک نمونه سوالات کلیه رشته های پیام نور (ترم اول 92-93 ) با پاسخنامه
996 نمونه سوالات آزمون MCHE 
997 نمونه سوال ادبیات دانشگاه خواجه نصیر
998 نمونه سوالات ICDL درجه یک (سری دوم)
999 سوالات چهارجوابی اتوکد
1000 نمونه سوال فیزیک 2 دانشگاه خواجه نصیر
1001 سوالات تکنسین شبکه
1002 نمونه سوالات آزمون مهارت نرم افزار corel
1003 امتحان زبان تخصصی رشته کامپیوتر
1004 سوالات امتحانی درس معادلات و دیفرانسیل 
1005 سوالات امتحان مباحث ویژه رشته مهندس کامپیوتر

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی